Leopold Report
har funnits sedan 1998 - i huvudsak baserad på mordet på Olof Palme.
Vi besöks varje månad av läsare i ett 50-tal länder.


Expressens löp 1 mars 1986 löpet länk debatt murder Behind the Palmemurder
Blackmail, intimidation or murder if diplomacy did not work


 

HÄR KAN DU KONTAKTA OSS

  En REGISTRERAD nättidning

 DEBATTSIDAN

SYDAFRIKASPÅRET I UTREDNINGEN AV MORDET PÅ OLOF PALME -

Äntligen går en svensk tidning in för att seriöst granska det vi kallar Sydafrikaspåret. Men det behövdes en känd svensk författares dokument för att journalisterna på Svenska Dagbladet skulle vakna.
Stieg Larsson började gräva i Palmemordet redan dagen efter det inträffat. Detsamma gjorde jag som journalist på Expressen.
Vi fann båda att detta var en internationell konspiration. I mitt scenario pekade allt på kombinationen USA - Chile och Sydafrika.
Här under kan du läsa vad jag kommit fram till i en serie artiklar. Dokumenten som ligger till grund för dessa artiklar finns förvarade i Johannesburg. En kontakt till mig gör nu allt för att plocka fram dem och förhoppningsvis också garantera äktheten.
Anders Leopold 2014-02-25
...................................................................................

I mars 1990 mötte Sydafrikas president Nelson Mandela Lisbet Palme i Kapstaden.
Han höll i hennes händer och sa:
-Är det inte hemskt att det tycks finnas ett samband mellan den sydafrikanska dödsskvadronen och mordet på er man.
I april 1994 besökte Mandela Sverige - före sin avresa sa han till journalisterna att han "inte uteslöt" att apartheidregimen var inblandad i mordet på Olof Palme.

Läs mer här!

-----------------------------------------------------------------------------------

Leopold Report publicerar nu 1 tim. och 15 min. av radiointervjun med CIA-agenten Gene "Chip" Tatum som pekar ut USA:s dåvarande vicepresident George H W Bush som anstiftare till mordet på Olof Palme.

Den f d CIA-agenten Gene "Chip" Tatum pekade ut USA:s vicepresident, senare president, George H W Bush, som anstiftare till mordet på Olof Palme.
Det skedde under en radiointervju med Peter Ford i Los Angeles den 14 juli 1997.
På Leopold Report har ni kunnat lyssna på det dryga minuten långa avsnittet där han mer i förbigående berättar om mordet och att det lades ut till proffs i Sydafrika.
Nu publicerar vi en ljudinspelning på en timma och 14 minuter där Tatum ger hela bakgrunden och berättar om CIA:s drog- och vapenhandel under Bush´s ledning. Det som ledde fram till Iran/Contras-affären och avslöjar motivet till att Olof Palme måste tystas vilket i sin tur förde in Chile och Sydafrika i konspirationen.
Bakom detta låg OSG (Operation Sub Group), en hemlig, internationell organisation som vicepresident Bush instiftade oberoende av CIA.
OSG samarbetade med säkerhetstjänster över hela världen. Tatum berättar att han var chef för OSG 3, ett rent mordkommando, och hade ett 80-tal agenter på olika håll i världen under sitt befäl.
I verksamheten förekom både drog- och vapenhandel, utpressning och mord på högt uppsatta finasiärer och politiker. En av dem var, enligt Tatum, Sverige statsminister och FN:s fredsmäklare Olof Palme.
Lyssna här på radiointervjun och läs mer om bakgrunden

---------------------------------------------------------------------------------------------------
Livvakter hade räddat Olof Palme - eller gripit mördaren
Palmes söner till Skavlan:
Han försökte få skydd vid biobesöket mordkvällen
men fick ingen kontakt med säkerhetspolisen

Läs mer här!

28 år
Jag har som journalist aktivt följt och skrivit om utredningen av mordet på Sveriges statsminister och FN:s fredsmäklare Olof Palme den 28 februari 1986 sedan dagen efter attentatet; som reporter på Expressen, som ansvarig för denna nättidning och som författare till två böcker med anknytning till mordet.
Detta är min ståndpunkt 28 år efter mordet.

Anders Leopold
ansvarig utgivare för
registrerade databasen
www.leopoldreport.com

 

Olof Palme och Anders Leopold. Foto: Per Lindström och Olle Karud.

op

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ok

 

MEDDELANDE TILL
LEOPOLD REPORTS LÄSARE

Vi har fått ett stort antal förfrågningar om bristen på uppdatering av Leopold Report. Tyvärr har en del av verksamheten legat nere – särskilt materialet om mordet på Olof Palme – p g a dödsfall och  flyttning utomlands.

Den viktigaste delen, vår artikelserie om Palmemordet, har fått ett för stort avbräck. Mina medarbetare, som inte bor i Sverige, har en stor del i grävandet kring den internationella bakgrunden till mordet. De kastades in i ett invandrardrama som tvingade dem att ägna sig åt annat än Palmemordet. Det är nu delvis överspelat och vi hoppas snart komma igång igen.

En fråga som ständigt kommer igen handlar om varför jag inte går vidare med mitt omfattande material om den s k 33-åringen Victor Gunnarsson. Bl a åberopas hans eget försvarstal i sin bok ”Jag och Palmemordet”.

VG:s bok "Jag och Palmemordet" är en intervjubok gjord av min dåtida kollega på Aftonbladet, därtill känd deckareförfattare, Jan-Olov Ekholm. Han berättade för mig om VG:s manus som kommit till Bonniers där han var redaktör.

Det refuserades med uppfattningen att det var skrivit av en psykopat, som jag nu kan se i efterhand ett sorts manifest inte helt olikt den norske massmördaren Breiviks. Denne riktade sig mot den norska socialdemokratin och dess ledare Gro Harlem Brundtland – Gunnarsson mot den svenska socialdemokratin och dess ledare Olof Palme. I båda fallen utlöstes mord som orsakade nationella trauman.

Ekholm gjorde intervjun under en vecka och hans uppfattning var att VG var stundtals förvirrad. Ändå publicerade de den. Jag kommenterar VG:s motsägande och direkt lögnaktiga utsagor i min och Börje Wingrens bok "Han sköt Olof Palme". www.leopoldreport.com/skotOP.html Här smular vi också sönder påståendet att han drygt tre månader efter mordet lyckades trolla fram ett alibi.

Genom lite trixande kom jag över manuset, omkring 250 handskrivna A4-ark. Jag vidaresände pliktskyldigast en kopia till Palmegruppen vars mottagande aldrig bekräftats.
Det är inte en bekännelse, men inte heller långt därifrån. Kanske övertygande indicier på att han var delaktig i attentatet och hade kunskap om vilka som initierat det. Jag kommer så småningom att publicera texten - men endast under förutsättning att det plötsligt finns anledning för polis och åklagare att åter ta upp utredningen kring 33-åringen Victor Åke Gunnarsson, som anhölls "som skäligen misstänkt för mordet på Sveriges statsminister som gärningsman", med misstanken att han var involverad i attentatet. Om än inte som gärningsman.

Jag förfogar över hans eget "manifest", över två veckors bandade förhörsprotokoll med  hans advokat Gunnar Falk närvarande samt hundratals tidiga och spontana vittnesmål om VG:s uppträdande före och efter mordet. Allt hemligstämplat i Palmeutredningen och därför inte tillgängligt för andra journalister vilket medfört både felaktig och missvisande information till deras läsare. Ett material som i vilket mordfall som helst skulle ha tvingat fram en häktning för att inte störa fortsatt utredning. Och nu gällde det mordet på Sveriges statsminister! I stället släpptes han av f d spionåklagaren och engagerade CIA-medarbetaren chefsåklagare K G Svensson. Det största misstaget i Palmeutredningen.

Sammanfattningsvis bygger nu materialet på Leopold Report på försöken att ringa in konspiratörerna. Gärningsmannen var ett redskap skickligt utvald bland proffs eller bland någon "lokal" extremist eller varför inte en "ensam" galning.
Anders Leopold 2014-02-26

ok

 

ok

sve

Följ Leopold Reports avslöjande artikelserie om mordet på Olof Palme!

Nätet drar ihop sig kring Iran/Contra-staben

*Vår artikelserie knyter banden mellan USA och de misstänkta och inblandade i Sverige.
*Informationssvindlare från CIA:s nätverk saboterade Palmeutredningen.
*Spåren leder rakt in i privata och statliga underrättelsetjänster.
Det finns många teorier om vilka som planlade och genomförde mordet och vem som var gärningsman. Med den här artikelserien vill Leopold Report visa att flera teorier är sannolika medan andra är en följd av planterad desinformation.

Vi har gjort den basanalys som Granskningskommissionen (GK) efterlyste hos Palmeutredningen. För första gången knyts spåren och personerna som undersökts samman och visar en bild där Iran/Contra-staben i Vita huset obönhörligen avslöjas som centrum i ett betydande nätverk.
Den amerikanska kongressen avslöjade omfattande kriminalitet hos Reagan-administrationen i samband med Iran/Contras-skandalen. Ett antal högt uppsatta personer dömdes. Några av dessa benådades av presidenten. Palmesaken kom aldrig upp till ytan under kongressens granskning.

Misstanken att Iran/Contra-operationerna och CIA hade med mordet på fredsmäklaren Olof Palme att göra är inte ny. Men här är det första gången denna misstanke styrks då vi kan koppla samman band efter band från Sverige till personer och institutioner och miljöer i USA som medverkade i operationen både före, under och efter mordet. Detta visar att mordet på Olof Palme den 28 februari 1986 i Stockholm var en statsdirigerad operation.

Del 6

"Palmehatets" EAP var
 en del av de amerikanska
 operationerna mot Olof Palme

Ledaren Lyndon LaRouche bröt med Vita huset och
pekade ut Bush och Thatcher som anstiftare till mordet


EAP (Europeiska arbetarpartiet) fanns tidigt med som misstänkt organisation bakom mordet på Olof Palme i Stockholm den 28 februari 1986. Men Palmeutredningen gjorde aldrig någon basanalys av EAP:s verksamhet. Leopold Report kan nu grundligt dokumentera att bakom en ”avsiktligt” oseriös fasad var EAP och LaRouche-rörelsen i USA en av världens främsta privata underrättelsetjänster som arbetade för CIA och National Security Council (NSC) i Vita huset.

Granskningskommissionen (GK) kritiserade Palmeutredningen för att icke ha utfört en basanalys för att se om EAP och dess förgreningar medverkat i attentatet i Stockholm. Den har vi nu genomfört och presenterar i denna vår sjätte artikel.

EAP:s och Schillerinstitutets hatkampanjer mot Palme borde många år före mordet ha fått den svenska säkerhetspolisen att klart se sambandet mellan de högerextrema organisationerna i Sverige och den amerikanska underrättelsetjänsten vilket kunde ha förhindrat mordet bl a genom effektivare skyddsåtgärder anpassade till hoten.

När Bill Clinton och demokraterna tog över bröt LaRouche/EAP med Vita huset. Genom samarbetet med CIA hade LaRouche sannolikt stora kunskaper om hur mordet planlagts och genomförts.

I en 86-sidig rapport 1996, som inte gavs ut i Europa, anklagade LaRouche/EAP i sin tidskrift EIR  president George Bush och premiärminister Margaret Thatcher som anstiftare till mordet på Olof Palme.

Följ länken till den nya artikeln: lä

Om vår artikelserie

Detta är första gången själva informationssvindeln görs till ett självständigt spår i jakten på Olof Palmes mördare. Genom att lägga åt sidan det som visade sig vara blindspår fann vi att desinformanterna kunde ha uppdragsgivare med motiv. Vi visar att det tre informationssvindlare, som avslöjas av Granskningskommissionen, kom direkt från en av CIA:s viktigaste samarbetspartners.

I vårt arbete har vi bl a undersökt statsmannamord över hela världen efter andra världskriget och studerat de operationella sidorna vid planläggning, förarbete, genomförande och efterarbete. I alla dessa faser använder sig underrättelsetjänsterna av egna informationssvindlare. Svindeln har för avsikt att sabotera själva mordutredningen och vålla sådan skada att en lösning av mordet är i det närmaste omöjlig.
Desinformationen i Palmemordet har varit riktad mot utredarna, mot media och mot allmänheten i Sverige. De flesta av oss har blivit lurade - läs mer om detta genom att länka till sidan med MEDDELANDE TILL LEOPOLD REPORTS LÄSARE:
ok
Författare till artikelserien är John Anderson, Tony Widing och Anders Leopold. De två förstnämnda har omfattande fackkunskap om underrättelsetjänsternas verksamhet och skriver tills vidare under pseudonym.

FÖLJ DESSA LÄNKAR TILL DE TIDIGARE ARTIKLARNA:
*DEL 1: Professor Robert Harkavy var en respekterad forskare som rörde sig i de högsta politiska och militära miljöerna i USA, och blev avslöjad som informationssvindlare av Granskningskommissionen (GK) på grund av sitt agerande i Palmeutredningen (PU). Men varken GK eller PU hade någon kunskap om hans bakgrund:

*DEL 2: William Herrmann var vapenhandlare för CIA och redan en erfaren informationssvindlare som sattes in mot amerikanska media och den amerikanska kongressen av samma personer som ledde Iran/Contras-operationerna. Han blev senare av GK avslöjad som informationssvindlare mot Palmeutredningen. Inte heller i hans fall hade GK och PU någon kunskap om hans verkliga bakgrund:

*DEL 3: Även professor Oswald LeWinter arbetade för CIA och hade lång erfarenhet som informationssvindlare i USA och med samma uppdragsgivare som Herrmann. Inte heller i hans fall visste GK och PU något om hans nästan osannolika bakgrund som amerikansk underrättelseagent när han gick in med sin desinformation riktad mot Sverige och Palmeutredningen:

DEL 4: Även om de tre framstod som oberoende av varandra och med helt olika desinformationsteorier visar vi med stark dokumentation att de utgjorde en grupp som samarbetade om en attack mot utredarna av mordet på Olof Palme:

DEL 5: Alla tre informationssvindlarna hade både direkt och indirekt anknytning till Reagan-administrationens propagandainstitut i Pennsylvania (Foreign Policy Research Institute - FPRI) med den f d sverige-ambassadören Robert Strausz-Hupé som chef. Institutet hade stor erfarenhet av desinformation på uppdrag av amerikanska underrättelsetjänster och militära chefer sedan 50-talet:
del5

 

 


  28 YEARS

In English

Follow Leopold Reports revealing series of articles about the murder of PM Olof Palme!

The net is closing around the
Iran/Contra staff


* Our articles reveal the ties between the US and the suspects and others implicated in the murder in Sweden.
* Disinformants from the CIA's network sabotaged the Palme investigation.
* The tracks lead directly into private and government intelligence agencies.
There are many theories about who planned and carried out the murder, and about the actual shooter. With this series of articles, Leopold Report will show that several theories probably are close to the truth, while others are results of planned disinformation.

We have made the basic analysis that the Swedish Government’s Murder Investigation Commission didn’t find in the Palme investigation. For the first time, the various leads followed by the investigators, and the people that were investigated, are given a combined analysis. This reveals a full picture where the Iran/Contra staff at the National Security Council inexorably emerges as the centre of an extensive network in connection with “Operation Palme”.

The US Congress revealed criminality within the Reagan administration in connection with the Iran/Contra scandal. A number of senior officials were given prison sentences; some, however, later pardoned by the President. “Operation Palme” never came to the surface during the congressional scrutiny.

The suspicion that the Iran/Contra operations and the CIA had something to do with the assassination of the peace broker PM Olof Palme is not new. This is, however, the first time this suspicion is confirmed by documenting one connection after the other from Sweden to individuals, institutions, and communities in the US that participated in the operation before, during and after the murder. This shows that the murder of Olof Palme at 28 February, 1986, in Stockholm was a state controlled operation.

Part 6

The LaRouche movement was an important
part of the US operations against Olof Palme


The Lyndon LaRouche-affiliated European Workers Party (EAP) was early suspected in connection with the assassination of Olof Palme in Stockholm 28 February, 1986. However, the Palme murder investigators never initiated any analysis of the EAP's activities.

Leopold Report can now solidly document that behind a deliberately unserious façade, the LaRouche movement in the United States to which the EAP belonged, was one of the world's leading private intelligence services working for the CIA and the National Security Council (NSC).

The Swedish Government’s Murder Investigation Commission criticized the Palme murder investigation for not performing a basic analysis to see whether the EAP and its affiliated organizations were involved in the murder in Stockholm.

We have now completed such a basic analysis and present it in this sixth article in our series.

The EAP's and the Schiller Institute’s hate campaigns against Palme should years before the murder have made the Swedish security police see clearly the connection between the extreme right-wing organizations and US intelligence. This could have prevented the murder, i. a. by having implemented a more effective security system around Palme, designed to meet this specific threat against the Prime Minister.


Follow the link to the new article:lrmax


About our series of articles:


This is the first time disinformation as such is made ​​into an independent lead in pursuit of Olof Palme's murderer. By putting aside everything that appeared to be leading nowhere, we found that the disinformants could have had superiors with motive for the murder. We show that three disinformants, revealed as such by the Murder Investigation Commission, came directly from one of the CIA's most important cooperation partners.

In our work, we have i. a. studied murders of statesmen all over the world since WWII, and the operational aspects of planning, preparation, implementation, and follow-up work after the operation. In all these phases, intelligence services make use of their own disinformants. The false information is designed to sabotage the murder investigation and cause so much damage and confusion that finding a solution to the murder is virtually impossible.

Disinformation in the Palme murder case was directed against the investigators, the media and the general public in Sweden. Most of us have been deceived - read more about this by following this link: MESSAGE TO THE READERS OF LEOPOLD REPORT

.
maxeng
The authors of the articles are John Anderson, Tony Widing, and Anders Leopold. The first two have extensive knowledge about intelligence operations and write for the time being under pseudonyms.
FOLLOW THESE LINKS TO PREVIOUS ARTICLES:
* PART 1: Professor Robert Harkavy was a respected researcher who moved in the highest political and military circles in the US, and was exposed as a disinformant by the Swedish Government’s Murder Investigation Commission (GK) due to his involvement in the Palme murder investigation. But neither the GK nor the police investigators had any knowledge about his background:

* PART 2: William Herrmann was an arms dealer for the CIA and already an experienced disinformant who was deployed against American media and the US Congress by the same people who led the Iran/Contra operation. He was also exposed as a disinformant by the GK. Also in his case, the GK and the police knew nothing about his real background:

* PART 3: Also Professor Oswald LeWinter worked for the CIA and had lengthy experience as disinformant in the United States and Europe, and with the same principals as Herrmann. Again, the GK and the police were ignorant about his improbable background as an American intelligence agent, when he entered the scene with his disinformation directed against Sweden and the Palme investigation:

* PART 4​​: Although the three appeared to be independent of each other and with completely different disinformation theories, we show with strong documentation that they formed a group that collaborated about an attack against the investigators of the murder of Olof Palme:

* PART 5: All three disinformants had direct and indirect ties to the Reagan administration's propaganda institute in Pennsylvania (Foreign Policy Research Institute - FPRI). Its top leader Robert Strausz-Hupé was a former ambassador to Sweden, and his institute had extensive experience in disinformation on behalf of US intelligence agencies and military commanders since the fifties:
part5

 

  

 

Fler intressanta artiklar - arkiv!


 

debattVilken var mördarens flyktväg? Vem var egentligen mannen som anhölls som "skäligen misstänkt " som gärningsman i mordet på Olof Palme" - 33-åringen Victor Gunnarsson - och helt obegripligt (?) inte ställdes inför en häktningsdomstol?
kommentarVictor Gunnarssons flyktväg var sannolikt inte mördarens. De valde två olika vägar. Med ledning av VG:s av Bonniers refuserade handskrivna manus (som förvaltas av Leopold Report), på 250 sidor och de anonyma breven, gjorde den socialdemokratiske debattören Hans Haste denna träffsäkra analys av den misstänkte statsministermördaren:
Han är en man som anser sig vara överlägsen praktiskt  taget alla andra, en övermänniska som rör sig som en jämlike i kretsen av historiens riktigt stora: Jesus naturligtvis,  Darwin, Einstein, Schweitzer, Churchill, John F. Kennedy  etc. Han är en man som står högt över hopen både i fråga om  kunskaper, intelligens och moralisk resning.
Läs mer här!

debatt
De namngivna informationssvindlarna som saboterade mordutredningen arbetade för CIA


Flera års intressant och spännande debatt, kommentarer, spekulationer och fundering kring mordet på Olof Palme hittar du på våra gamla debattsidor
och här hittar du Debattarkivet

 

 

USA-Chile-Sydafrika bakom Palmemordet?! Hur hänger det ihop frågar många med rätta.


Holmérs och Säpo-Sandströms sammanblandning av proffsen Townley och Thieme var ett av de största misstagen i Palmeutredningen.


Olof Palme hade det mod som politiker som Mohandas Karamchand Gandhi och John F Kennedy hade. Det kostade dem livet.

Mordet på Olof Palme
blir inte preskriberat
Olof Palmes mördare skulle 25 år efter attentatet ha kunnat presentera sig utan risk för att bestraffas.
Men i februari 2010 beslöt riksdagen att upphäva avskrivningen för mord, dråp, folkrättsbrott, folkmord och terroristbrott som begås genom mord eller dråp.

Jakten på konspiratörer och en baneman kommer därför att fortsätta.


paranormal

På den här sajten har vi publicerat artiklar om den svenske konstnären Friedrich Jürgenson som efter en presskonferens 1964 blev känd över hela världen som "mannen med anderösterna" och som sa att han med bandspelare och radio etablerat en bro över till de döda.
Sidorna med artiklarna har nu tills vidare tagits bort.
Hösten 2014 kommer Anders Leopold med boken Min vän på andra sidan - bokförlaget Parthenon -  i vilken han berättar om Jürgensons dramatiska och fascinerande liv.
En av de många som besökte Jürgenson i hans hem i Mölnbo i Södermanland och gjorde egna inspelningar var för Sveriges Radios räkning TV-legendaren Arne Weise. Det blev några av de starkaste inspelningarna och de finns med på en website där läsaren i lugn och ro kan avlyssna inspelningarna efter hänvisningar och förklaringar i boken tillsammans med de ca 40 bästa bandupptagningarna som gjorts av Jürgenson och andra forskare samt författaren.
LÄS HÄR MER HÄR !


Minns du
Uri Geller?

vindebatt
Uri Geller är en bluff men en skicklig illusionist

 Frige Dawiit Isaak!
Frige den svensk-eritreanske journalisten Dawit Isaak, fängslad sedan 23 september 2001 utan rättegång! Nu är det dags att sätta hårt mot hårt: klipp av biståndsavtalet, stoppa betalningsflödena till regimens konton.
Mejla din protest till:
mailto:info@eritrean-embassy.se
e Dawiit Isaak!

In memory of
Anna Politkovskaja
och
Hrant Dink
Två journalister mördade efter kritik mot ryska och turkiska regimerna
........................
Rättegången mot de tre som friades för mordet på Politkovskaja tas om.

två
Mr Barsebäck:
Fel att spela Masters på samma bana åtta år i rad

ett

Leopold mötte århundradets golfare på Barsebäck
Golfsajten på Leopold Report

Var med och diskutera olösta
SVENSKA MORD
framförallt
PALMEMORDET


ÖRESUNDSBRON
Har fyllt 10 år
Danskar bosatte sig i Sverige och
svenskar tog jobb i Danmark

ja


 


Fiske-sajten
på Leopold Report

FRÅGOR
och
SVAR

Bättra på
dina fiske-
kunskaper


Det är på knutarna hela fisket hänger - här får du
värdefulla tips

Lektion 1
I
EGONS
POPULÄRA
FISKESKOLA
Lägg upp taktiken
Fiske-sajten
på Leopold report


På den här sajten har vi publicerat artiklar om den svenske konstnären Friedrich Jürgenson som efter en presskonferens 1964 blev känd över hela världen som "mannen med anderösterna" och som sa att han med bandspelare och radio etablerat en bro över till de döda.
Sidorna med artiklarna har nu tills vidare tagits bort.
2014 kommer Anders Leopold med boken Min vän på andra sidan i vilken han berättar om Jürgensons dramatiska och fascinerande liv.
En av de många som besökte Jürgenson i hans hem i Mölnbo i Södermanland och gjorde egna inspelningar var för Sveriges Radios räkning TV-legendaren Arne Weise. Det blev några av de starkaste inspelningarna och de finns med i en CD med de ca 40 bästa bandupptagningarna vilken bifogas boken.
LÄS HÄR MER HÄR !


Minns du
Uri Geller?


Uri Geller är en bluff men en skicklig illusionist

In English

George Bush and the CIA behind
the assassination of primeminister Olof Palme
"A typical CIA-operation"
By John P Anderson
The responsibility for Olof Palme's murder belongs with the CIA and the political network in the world controlled by the American intelligence apparatus.
I tend to think that the CIA and George Bush are the "bad guys" here.
Bush continued the policies of wars for profit with deliveries of weapons to Iran, Iraq and the Contras.


ok

Uppsalagruppen och Palmemordet

Sydafrikansk agent i Björklinge utanför Uppsala
skulle få beskedet "Nu är Palme död"
men uppringaren slog fel riktnummer när
han ringde 14 minuter efter mordet

******
Leopold Report avslöjar :
Sydafrikansk journalist dokumenterar att svensk grupp i Uppsala hjälpte apartheidregimens militära underrättelsetjänst med planering och genomförandet av mordet på Olof Palme.

"Aktioner mot Mr Palme som tidigare nämnts ska nu ha högsta prioritet."
*
"Våra källor i Uppsala anser att anti-apartheidkonferensen i Stockholm ska erbjuda idealiska möjligheter att vidta lämpliga åtgärder mot Mr Palme och det blir möjligt att lägga skulden för en aktion på andra grupper."
*
"Härmed bekräftas att huvudmålet för operationen är subject ´OP´."
*
"Den övervakning av operationen som kommer att krävas ska skötas av Bryssel i samarbete med Paris, Bonn och
´the Uppsala group´."

(Leopold Report 100131) Ovanstående citat är hämtade ur den sydafrikanska apartheidregimens militära underrättelsetjänsts topphemliga rapport den 15 oktober 1985.
Den sydafrikanske journalisten och författaren
De Wet Potgieter säger till Leopold Report:
-Dokumenten är äkta och förvaras nu i South African History Archives at Wit University in Johannesburg.
-Dessa och flera andra dokument visar att apartheidregimen låg bakom mordet på er statsminister Olof Palme.
Enligt dokumenten var det svenskar som gav den sydafrikanska militära underrättelsetjänsten (MI) information som möjliggjorde attentatet.
I MI:s dokument kallas de:
"THE UPPSALA GROUP".

Läs mer här!
 Olof Palme i sitt sista tal
"Om världen beslutar sig för att avskaffa apartheid så kommer också apartheid att försvinna"

***
Vilka ingick i "The Uppsala Group" som enligt dokumenten medverkade vid planering och genomförandet av mordet på Olof Palme?

***
Superspionen och infiltratören Craig Williamson stal miljoner av svenskt bistånd och blev apartheid- regimens hjälte

***
De tror på Sydafrikaspåret
Nelson Mandela sa till Lisbet Palme att han misstänkte sydafrikanska dödsskvadronen för mordet på henne make

***
Svenska poliser utgav sig för att vara sydafrikaner när de köpte illegal
avlyssningsutrustning åt Ebbe Carlsson och hans Säpo-poliser

***
Han pekades ut av tunga vittnen
som anstiftare till mordet på Olof Palme
men svenska utredare i Sydafrika missade
bevisen - den militära
underrättelsetjänstens dokument

***
Chefsåklagare Jan Danielsson
"Att han (Craig Williamson) befann sig i Sverige kan jag bekräfta"Mordet på Olof Palme är en parallell till mordet på John F KennedyHär får du insyn i hela det digra
Palmematerialet på Leopold Report
33-åringen som gärningsman eller inblandad i attentatet - Christer Pettersson som den möjlige eller omöjlige mördaren - ett mötesscenario - Lisbet Palme som medskyldig - Sydafrika planlade mordet - två chilenska proffsmördare i Stockholm mordnatten varav den ene pekas ut som gärningsman - deras chef i tjänst i Sydafrika tog order från CIA - kommunistjagande Operation Condor med juntageneralen Pinochet som ledare bakom attentatet - vicepresident George Bush´s mordkommande OSG beordrade mordet på Olof Palme - italienska P2-logen…
Du kan läsa om det här på LEOPOLD REPORT.
Vi redovisar fakta och teorier om det som kan ha varit planeringen och genomförandet av mordet på Olof Palme från en mängd olika infallsvinklar. Nya uppgifter har under årens lopp också ifrågasatt gamla.
För många läsare blir detta givetvis inte bara för mycket utan också förvirrande.
Vår förhoppning är därför att de sammandrag med länkar vi gjort av det digra Palmematerialet på LEOPOLD REPORT ska reda ut begreppen. Det aktuella materialet kan du följa här på förstasidan.
SAMMANDRAGET MED LÄNKAR

ok

Ett verk av diktaturers kreatur
och satans mördare
En internationell konspiration som fick professionella
informationssvindlare att sabotera mordutredningen

"Det är förvånande att arbete inom rättsväsendet kan bedrivas på det här sättet, särskilt när det gäller mordet på Sveriges statsminister"
Granskningskommissionens ordförande, landshövding Lars-Eric-Ericsson
.

Jag har som journalist aktivt följt och skrivit om utredningen av mordet på Sveriges statsminister och FN:s fredsmäklare Olof Palme den 28 februari 1986 sedan dagen efter attentatet; som reporter på Expressen, som ansvarig för denna nättidning och som författare till två böcker med anknytning till mordet.
Detta är min ståndpunkt 27 år efter mordet.

Anders Leopold
ansvarig utgivare för
registrerade databasen
www.leopoldreport.com


10 frågor till dåvarande
rikskriminalens
chef Lars NylénDen viktigaste boken om mordet på Olof Palme
"Mustaschtricket som lurade
Lisbet Palme"
av Niilo Havu

Artiklar i en krönika 15 år efter mordet på Olof Palme

*Konspirationen - om falska mordkulor och hänsynslösa makthavare.
*Den svenska kopplingen - en artikel av Vita huset-journalisten Barbara Honegger om den största skandalen i USA:s moderna historia - October Surprise - och mordet på Olof Palme.
*Lyssna på Peter Fords radiointervju med CIA-agenten Gene "Chip" Tatum där han pekar ut de ansvariga för mordet på Palme.
* Mike Ruppert om Tatums trovärdighet och drog- och vapenhandeln.
*En ofattbar, skakande berättelse om maktlystna män som gick fram över lik. Rob Loreis Tatum-intervju på svenska. "När diplomatin inte fungerade gick vi över till utpressning, hot eller mord".
*Två chilenska mördarproffs fanns i Stockholm mordnatten
men SÄPO:s förväxling av personer fick ett av de viktigaste internationella spåren att haverera.
* John P Anderson om USA, Bush och Palmemordet - "en typisk CIA-operation".
* Uppgifterna om det påstådda mordtelegrammet som censurerades. ooch intervju med Barbara Honegger.

Sedan du läst 15-årskrönikan bör du också ta del av de här artiklarna:
Granskningskommissionens svidande kritik ----, Chilejuntans dödsdom mot Olof Palme --- En kopia av Palmemordet --- Operation Condor.


Du får en bra sammanfattning om du länkar dig härifrån och läser krönikeartiklarna efter varandra. Men du kan också från förstasidan ta dig direkt till en av dem.
Det finns naturligtvis en rent polisiär utredning inriktad på gärningsmannen - även om många numera tvivlar på detta. Vem avlossade skottet i hörnet Sveavägen - Tunnelgatan? Artiklar som behandlar detta finner du här i ett uppdaterat sammandrag av övriga artiklar på Leopold Report:
DEL 1. 33-åringen Gunnarsson, Pettersson och vad vittnena såg.
DEL 2. Mötesscenariot, PKK-are och poliser... eller Lisbet Palme.
DEL 3. De internationella spåren: kriget, apartheid, juntan, droger, vapenhandel.
Boken Han sköt Olof Palme - startsidan.
Palmelänkar hittar du fler artiklar - och det finns mycket att ta del av på Debattsidorna och i Debattarkivet. Och dela gärna med dig av dina egna åsikter

 Vem är
Anders Leopold?VÄDER:
VÅR LÅNGTIDSPROGNOS FÖR VÅREN
Växlande solighet, omåttliga vindar
och - tro det eller ej: enstaka uppehåll!

Här kan du kontakta oss!


Besökare från ca 50 länder varje månad


 

Spännande och intressanta länkar! 

Åter till sidans början

 

NU PUBLICERAR VI DEN MYCKET EFTERFRÅGADE BOKEN
"HAN SKÖT OLOF PALME" AV KRIMINALINSPEKTÖR BÖRJE WINGREN OCH JOURNALISTEN ANDERS LEOPOLD
.

BOKEN GAVS UT PÅ TIDENS FÖRLAG 1993 OCH HAR VARIT SLUTSÅLD I FLERA ÅR.

MED TANKE PÅ LÄNKAR OCH KOMMENTARER HAR VI VALT ATT PUBLICERA DEN KAPITEL FÖR KAPITEL.


Det svenska trädet skall fällas!


Mordet på Olof Palme - var gärningsmannen en professionell mördare eller en svensk extremist? 33-åringen eller en yrkesmördare?
Eller var mördaren bara ett redskap i en statskontrollerad konspiration? Boken är skriven i thriller-dokumentärens form. Den är slutsåld men finns på biblioteken
.

 

En deckare för både golfare
- och ickegolfare
Boken är nu slutsåld men finns på biblioteken.

Våren 1998 skakades Golf-Sverige i grunden. Ett antal personer med stark anknytning till golfen mördades i den lilla idylliska byn Barsebäckshamn vid Öresund och på den intilliggande golfklubben Barsebäck Golf & Country Club.
Ickegolfare fick ännu mer vatten på sin kvarn. De kunde skadeglatt konstatera att när det gäller övergrepp och våldsdåd skiljer sig inte golfare från vanliga människor.
I boken Döden peggar upp skildrar Anders Leopold de hemska dåden och den dramatiska mordutredningen. För att detta inte skall falla i glömska ger han nu, tio år senare, ut en uppdaterad version av dessa dåd som inte har sin motsvarighet i svensk golf- och kriminalhistoria.
Morden i Barsebäck är inte enbart roande och spännande läsning för golfare. Den ger ickegolfaren ett utsökt tillfälle att tränga in i och kanske lockas av golfens värld. Enligt författaren en värld så fascinerande, så oemotståndligt vämjelig, så fylld av lycka och elände och så fabulöst frustrerande att vanligt hederligt arbete för golfaren ibland blir en nödvändighet i rekreativt syfte.

"… som har alla chanser att bli en bästsäljare…." MR DIREKT", ULF R. JOHANSSON I KVÄLLSPOSTEN.
"… en så kallad mysrysare, trots morden…" JAN MÅRTENSSON, DECKARSPALTEN I SYDSVENSKAN.Detta är en sajt för
eBöcker på svenska.

Här kan du läsa kvalitetsböcker
på datorskärmen.
Helt gratis!
Läs en bok är ett ickekommersiellt,
ideellt projekt som stöds
av författarna själva.
Det handlar om tidigare böcker
som inte längre finns i bokhandeln
och där nytryckning inte är aktuell.
Kolla sajten
www.las-en-bok.com
för att se vilka nya böcker
som kommit med!
Kortfilmen Ester
öppnar dörrar för
systrarna P på en rad
filmfestivaler i hela världen
 

50+-are!
Nu är det vetenskapligt bevisat: latmasken lever längre än motionären