En av tidigare Bro-Nytt-artiklar
16 600 bilar över Öresundsbron per dygn - visst blir det köer
 Åter till Bro Nytt

Nästan 16.000 bilar per dygn passerar Öresundsbron varje dag. Det visar trafikstatistiken för de första tolv dagarna. Och trafiken ökar dag för dag. Därmed ligger trafiken betydligt över Öresundsbro Konsortiets prognos på 11.800 bilar per dygn i genomsnitt under det första året.

Trafiktätheten är störst mitt på dagen. Onsdagen den 12 juli passerade 1.159 bilar mot Köpenhamn mellan kl 11 och 12. Det var rekord för personalen i betalstationen, som ska klara 2.000 bilar i timmen i varje riktning när man har blivit mer rutinerad.

Öresundsbron har medfört en ökning av trafiken över Öresund med ca 75 procent, enligt Öresundsbro Konsortitet analysavdelning. Betydligt mer än hälften av bilisterna väljer att ta vägen över Öresundsbron.

Enligt nyhetsbyrån Ritzau har färjelinjerna förlorat uppemot en fjärdedel av sina trafik trots att den kraftiga ökningen av den totala trafiken.

HH-Ferries, som seglar mellan Helsingborg och Helsingör, har tappat ca 15 procent av passagerarna och 17-18 procent av biltrafiken, säger företaget till Ritzau.

Konkurrenten Scandlines säger sig ha förlorat 10 procent av lastbilarna och 25 procent av personbilarna.

Den största förloraren är Scandlines Flygbåtarna mellan Malmö och Köpenhamn som har fått konkurrens av tågen som gär var 20:e minut. Flygbåtarna hade räknat med att förlora 40 procent av passagerarna, men ligger nu på ett minus med närmare 45 procent.

Trots problemen med att hålla tidtabellen har Öresundstågen blivit en succé. 120.000 passagerare räknades in den första veckan.


Jo, det är vackert och imponerande
men trafiken över bron är en flopp

(17 september 2000)

Visst är det vackert. Det är imponerande.
Och förbindelsen mellan Sverige och Danmark innehåller mängder av symbolik.
Men när det gäller trafiken - då är Öresundsbron i dag en flopp.

Några veckor efter broinvigningen körde drygt 16 000 fordon över bron varje dygn. Och entusiasterna kunde t o m spåra en viss ökning.
När detta skrivs två och en halv månad efter invigningen ligger snittet kring 6000 fordon. Senaste söndagen, den 10 september, var siffran 5 065!
Det är helt klart de höga kostnaderna som är avgörande. Det kanske går att reparera när det gäller personbilstrafiken - genom att sänka priset och få fler trafikanter (en framgångsrecept i många andra sammanhang, lägre pris, fler resenärer).

 Färjorna ger chaufförerna möjligheten att vila ut

Den rättigheten tänker de inte göra avkall på

Men betydligt allvarligare är det när vi tittar på de stora tunga transporterna som man hoppades så mycket på. Här rör det sig om ett klart fiasko.
Omkring 300 lastbilar tar sig över varje dygn - mot beräknade 1 300. De som väljer färjorna erbjuds hela tiden bättre och bättre alternativ.
Det blir billigare, det går snabbare, chaufförerna kan göra som de alltid gjort, vila sig under överfarten.
I Telleborg har godstrafiken fördubblats sedan 1993 - och ingenting pekar på att kurvan ska gå neråt sedan bron tillkom.
I Helsingborg ser det ut som containertrafiken ska bli 25 procent högre än 1999.
Hamnarna bygger ut - som om bron inte existerade. Det ska väl sägas att när bron en gång planerades var det inte så enkelt att ta sig öster ut. Nu blir det utbyggda direktförbindelser med de forna öststaterna.
Alla klagar på priserna - med all rätt. Öresunds Konsortiet försvara sig med att det finns olika alternativ för att få billiga resor. Men det gäller bara de som pendlar eller åker väldigt ofta. 500 kronor t o r med bilen är ju snudd på ocker, anser de flesta. Dyrt om man är ensam, rätt OK om man är minst fyra i bilen.

 Studenterna på båda sidor sundet har inte råd

 att pendla utan kräver i stället fria bussar

Studenterna orkar inte heller med kostnaderna för studier på andra sidan. Studenternas Samararbetsorgan inom Öresundsuniversitet hävdar att nära 1000 kronor i månaden för transport över bron är för mycket.
Man anser att universiteten på båda sidorna borde satsa på bussar som pendlar morgon och kväll och stå för kostnaderna. Först om man genomför något sådant kan man börja tala om integration.
Vi noterar att t ex Ikea tills vidare bojkottar bron. Folk som åker tjänsteresa med bil över sundet har fått order att ta färjan Helsingborg-Helsingör.
Trots tekniska problem och åtskilliga inställda turer är det tågförbindelsen som gäller. Just nu har en miljon passagerare åkt med Öresundstågen.
Och allt fler tar åter flygbåten till Köpenhamn. Den en gång så dyra överfarten har genom brokonkurrensen pressat ner priset till 100 kronor t o r. Frågan är hur länge det håller.
Anders Leopold 

 Och så inträffade det oundvikliga...
Onsdagen den 26 juli 2000 skriver vi in i Bro-historieboken. Då inträffade det som naturligtvis är oundvikligt när fler än en bil är ute i trafiken: Krock!
Ett husvagnsekipage körde in i ett framförvarande fordon och så var den semstern förstörd.
Det inträffadepå den danska sidan ute på den konstgjorda ön Pepparholm. Föraren i den påkörda bilen fick nackskador och fördes av svensk ambulans till Universitetssjukhuset i Malmö.
Och varje gång det händer något på bron får de som har ansvaret lära sig något nytt.
Hela bron kontrolleras av hundratals övervakningskameror. Det är meningen att dessa ska se allt.
Men den här första trafikolyckan missade de och personalen i brons trafikcentral. Det var en privatbilist som observerade vad som hänt och slog larm med sin mobiltelefon.
Ännu något som alltså måste ses över innan Öresundsbron blir en normalt intrimmad farled för motorfordon.
... så vackert, men trafiken blev i alla fall i början en flopp.

 

Åter till Bro Nytt

 Åter till Bro Nytt