DEBATT - PARANORMALT LEOPOLD REPORT 

Frågan om livet efter döden - om det nu finns ett sådant - har varit ett hett debattämne ända sedan den första "tänkande" varelsen på jorden ställde den första filosofiska frågan: Varifrån
kommer jag?
Och när jag väl kommit till som människa, kan jag besitta övernaturliga krafter?
Här kan du dela med dig av dina egna tankar och bemöta andras.Det här är en debattsida i dessa spännande ämnen - bl a i anslutning till våra artiklar om paranormala fenomen.
Hör av dig du också!

Åter till debattsida ett

Uri Geller är en bra trollkarl

Hej !

Jag läste din artikel om Uri Geller och det experiement ni gjorde 1974 med anteckningsblock och penna och där det visade sig att han i förväg också hade skrivit siffran 8 precis som du. Min åsikt efter att ha läst beskrivningen och framförallt
sett hans teckning på åttan är att det inte var något exempel på övernaturliga krafter, utan snarare ett bra trolleritrick som är svårt att avslöja.Vet man dock hur det går till så går det ofta att se på Geller's teckningar att han använder sig av den metoden.
mvh / Rickard BerglindHej Rickard!
Jo, det är ganska lätt att avfärda Uri Gellers eventuell övernaturliga krafter med att hänvisa till skickliga trolleritrick. Jag var nog beredd att göra det ända till jag själv deltog i ett experiment.
Det är ju så att han testats på många avancerade sätt och just det där med trolleritrick har man nog kunnat avfärda. Två mycket stora kända professionella illusionister, Artur Zorka och Abb Dickson, genomförde flera avancerade tester med Geller.
De använde sig av ett testrum som inte hade fönster eller speglar och endast en dörr vilken var låst. Endast Uri och illusionisterna var i rummet. Det var också överenskommet att Uri Geller inte skulle veta något om de tester som de ville genomföra. Han fördes helt enkelt in i rummet utan att veta vad som skulle hända.
Bland annat exploderade ett nylonförstärkt handtag på en gaffel i Gellers hand. Gaffeln tillhörde Zorka. Bitar av handtaget flög omkring i luften. "Jag blev verkligen förbluffad över det som inträffade", skriver Zorka i rapporten om experimenten.
En poäng är också att Uri Geller inte hade en aning om vilka Zorka och Dickson var.
Uri Geller har tidigare sagt att han har mycket svårt att arbeta inför illusionister. Han behöver en förtroendefull atmosfär, menar han, och det går inte att få en sådan med illusionister som redan från början är skeptiska. Det är möjligt att det som inträffade i rummet inte hade gjort det om Geller känt till att han befann sig där med två stora illusionister.
Zorka och Dickson kunde inte förklara fenomenen. Bl a att Geller kunde återge en teckning som Zorka bara hade tänkt på men inte ritat på ett papper.
Dickson och Zorka lämnade sin skriftliga rapport till det amerikanska illusionistsällskapet. I denna skriver de bl a att det är deras gemensamma uppfattning att de visserligen som illusionister kan upprepa de flesta av Gellers testresultat genom att använda trick som de känner till. Men de menar att det finns inga kända trick som Geller kan ha använt sig av för att åstadkomma de effekter som inträffade under de förhållanden som rådde.
Det har ibland sagts att Geller köpt alla dessa specialister och vetenskapsmän som deltagit i experiment med honom. Det är nog endast förtal.
Men, visst, du kan ha rätt ändå. Geller kanske är en trollkarl - men i så fall sannolikt den störste som funnits.
Hälsning
Anders Leopold 

 


När det gäller människan i dag så möjliggör teknologin alla tänkbara former av humbug.

Hej
Jag respekterar att människor är öppna för det okända. Jag vet inte allt och har inte svar på alla frågor. Men jag vet att teknologin idag möjliggör alla tänkbara former av humbug i form av projicering av röster in i människors hjärnor, och mängder av andra typer av
påverkan som aldrig diskuteras i större media.
Jag hävdar att det inte finns några exempel på företeelser som behöver någon annan typ av förklaring än just den världsliga högteknologiska typen.
Ufos har det ju spekulerats mycket om. Under åren har mer och mer fakta samlats som tyder på att västvärldens militärer och säkerhetstjänster har skapat myten, dels genom desinformation -
man har visat upp förfalskade kroppar av utomjordingar etc - dels genom att samma parter har rövat bort människor och experimenterat med dem, bl a med s k mind control (kontroll av människors
mentala egenskaper mha droger eller elektronik).
Ett vanligt motargument när man nämner sådant är att folk inte tror att någon skulle göra sig besvär med att utsätta vanliga människor för den sortens barnsligheter. Det beror på att människor ser sig själva som individer med ett unikt värde. Det är fel perspektiv om man skall förstå vad som pågår.
Om man vill förstå, måste man ta perspektivet att civilbefolkningen mer är som myror, som ett statistiskt material. Och att de manipuleras i stor skala på alla sätt som går med syfte att kontrollera skeendena. Enorma hemliga forskningsbudgetar utanför demokratisk insyn betalar kalaset. I stället för att spränga bomber har man nu möjlighet att använda en mängd mycket mer subtila metoder för att kontrollera människor. Den sammanfattande benämningen är ickedödande vapen (non-lethal weapons) men den delen som handlar om psykotronik (elektronisk påverkan av hjärnan) talas det mycket mindre öppet om.
Sekter av olika slag tycks vara populärt bland dem som vill kontrollera människor. Om människor bildar sekter som attraherar delar av befolkningen, kan den som kontrollerar sektens ledare samtidigt komma åt alla medlemmarna.
På min hemsida har jag en del länkar till info om mind control mm.
http://home.swipnet.se/allez/links.htm
http://home.swipnet.se/allez/HumExpEn.htm

Hälsningar
Peter Grafström 

VARFÖR BEHANDLAS ALDRIG PARANORMALA FENOMEN SERIÖST?
Hej!
Har just tagit del av din artikel om det tyska experimentet med Jürgensen 1970.
Förutom att jag inte fattade ett dyft av vad experimentet gick ut på, än mindre vilket resultat som uppnåddes, var det en annan märklig omständighet som slog mig.
Det låter mycket osannolikt att detta team skulle ha haft tillgång till en videokamera så tidigt som 1970!
Jag tror att paranormala fenomen finns. Det är synd att de aldrig behandlas seriöst, utan bara i artiklar som din där läsaren inte har någon som helst möjlighet att kontrollera fakta.
Och när det enda som faktiskt gick att kontrollera, nämligen det faktum att de skulle använt sig av videokamera, visade sig vara föga troligt, ja då återstår inte mycket av trovärdigheten.
Det skulle vara intressant att få ta del av vad slags videokamera som användes, var den utvecklades, vilken teknisk standard den byggde på, och på vilket sätt videobanden kunde visas.
Vänliga hälsningar
HA

En odödlig själ
Vi består av dels materia i form av vår kropp.
Men vi består också av en ande-själ eller vad vi nu vill kalla det som vi icke kan ta på.
Det är väl ganska klart att det som ej är kroppen lever kvar efter det som vi kallar
kroppens död. Vidare har vi också tidigare liv bakom oss vilket gör att själen, det som är unikt för var och en, lever och har alltid levt och kommer alltid
att leva vidare. Det finnes så många bevis för detta bl.a. av alla som upplevt vad som händer vid så kallade "nära döden upplevelser". Jag anser således att det är ställt bortom varje tvivel att vi människor besitter en odödlig själ.
IH

 Hej HA! Tack för ditt mail.
Det är väl ändå inte riktigt sant att paranormala fenomen
a l d r i g behandlas seriöst, eller hur? Det du just läst är faktiskt just en sådan seriös berhandling av detta fascinerande ämne, tro det eller ej.
Du skriver att du inte fattade ett dyft av vad experimentet gick ut på och "än mindre vilket resultat som uppnåddes." Jag vill inte yttra mig om din fattningsförmåga men blir tveksam om den eftersom du tydligen inte förstått Hans Benders eget utlåtande i artikeln som just innehåller både VARFÖR experimentet genomfördes och VAD man kom fram till.
Jag återger det här igen:

-Avsikten med experimenten var att försöka fastställa om röstfenomenen gick att förklara på naturlig väg eller genom paranormal påverkan. ( Här var de alltså ute efter att avslöja en bluffmakare). Vi fann att allt talar för ett paranormalt ursprung.

Beträffande det tekniska när det gäller videokamerans historia är jag novis. Du kan säkert mycket mer om detta än jag. Men i ovanstående text, som jag bifogar bara för att försöka övertyga dig om att detta material är autentiskt, beskriver Hans Bender med egna ord förutsättningarna för experimentet i maj 1970.
Det är kanske lite svårt att läsa här, men vill du ha det tydligare kan jag skicka över texten.
Där står i alla fall

Weiter war ein Shibaden-Videorecord-Gerät mit eigenemen ...auf den die Fernsehkamera gerichtet war.

Alltså en Shibaden-videobandspelare (var inte det den första i videohistorien?) och en TV-kamera... (vilket märke etc. framgår tyvärr inte).
Det här citatet är hämtat ur den tyska tidskriften "Zeitschrift für Parapsychologie und Grentzgebiete der Psychologie" Jahrgang 12 Nr.4.
Det diagram du ser i samband med artikeln, "Das Visible-Speech-Diagramm", ansågs av Bender vara bevis för rösternas existens som paranormalt fenomen.
Hälsning Anders Leopold

URI GELLER SVARAR SJÄLV
Till sidans början