Detta är en sida ur LEOPOLD REPORT Ca 10 000 besök per dygn på våra sidor 2008

ITK : Instrumentell Transkommunikation - ERF: Elektroniska röstfenomen - EVP: Electronic Voice Phenomen
Frågan om livet efter döden - om det nu finns ett sådant - har varit ett hett debattämne ända sedan den första "tänkande" varelsen på jorden ställde den första filosofiska frågan: Varifrån kommer jag? Och när jag väl kommit till som människa: kan jag besitta övernaturliga krafter? Här kan du dela med dig av dina egna tankar kring detta och bemöta andras.

 

Det här är en debattsida i dessa spännande ämnen - bl a i anslutning till våra artiklar om paranormala fenomen - .
Åter till Paranormalts förstasida

Här är fler inlägg

Om Friedrich Jürgenson och "anderösterna"

090128

Hej Anders!

Jag hittade till din sida i princip av en slump då jag sökte på EVP/ERF och blev mycket glatt överraskad!
Fick mycket bra information och jag bestämde mig för att jag ska testa att göra egna inspelningar(oklart när jag kommer att börja dock).
Däremot var det 2 lite udda funderingar när jag satt och läste om Friedrich Jürgenson. Ett av dessa fenom har du själv gjort några efterforskningar kring och vad har de gett dig? Har du fått några svar?

Den andra frågan är egentligen en hel rad med funderingar.
Till att börja med: vet du vid vilken kyrka i Höör Friedrich är begravd? Det finns 10 olika i och runt Höör och jag hoppas att du vet vilken?
Anledningen till att jag undrar är nämligen att om någon skulle kunna ge ett bra resultat vad gäller EVP/ERF borde det då inte vara Friedrich själv?

Är det någon som gjort några inspelningar vid hans gravplats? Jag menar detta med all respekt det hoppas jag att du förstår och hoppas att du inte tar illa upp. Jag funderar i banorna att varför skulle det vara en dålig idé att försöka med något som Friedrich i stor del av sitt liv själv försökt?

Jag tror inte världen är på väg att gå under, jag tror snarare att dels på grund av att folk är mer öppna och faktiskt funderar lite mer allvarligt på dessa saker och dels på grund av diverse tv-program så blir människor helt enkelt nyfikna och intresserade.

Jag har börjat med egna inspelningar och tror till och med att jag hittade samma radiofrekvens som FJ i något av mina försök. Det gav väl kanske inte riktigt vad jag hade hoppats men det kan mycket väl handla om att jag behöver träna mitt öra (hörde något som lät som en slängkyss eller eventuellt som ett smaskande på första inspelningen och kan garantera att rummet var obemannat under de 7 minuter som jag spelade in).

Jag funderar över en del angående FJ. Han var uppenbarligen en kreativ själ som konstnär. Tror du att det har något med saken att göra?att han använde den delen av hjärnan som är sammankopplat med det kreativa utloppet?
Detta är något jag själv funderat mycket över då jag tror att de som använder den kreativa delen av hjärnan på ett sätt också har lättare att exempelvis snappa upp andra saker,medan de som använder den tekniska delen av hjärnan (den logiska)kan ha svårare för att uppfatta saker då det just för dom kan verka ologiskt?
Jag vet att jag använder mycket av min kreativa hjärnhalva håller på mycket med musik och målar även en del.(jag kan inte kalla mig varken konstnär eller musiker)men som sagt.

Till slut måste jag bara tillägga att det är väldigt mycket lättare att höra rösterna på FJ:s inspelningar när man vet vad de ska säga och detta var något i stil med vad du redan skrivit på sidan (jag minns inte den direkta ordföljden men det var något om att FJ mer eller mindre sagt åt dig vad som sades). Oavsett detta så går det inte att sticka under stol med att de finns där..oförklarligt!

Jag kommer att fortsätta med mina inspelningar och även om mina kunskaper i Spanska,Tyska,Svenska och Engelska brister så hoppas jag nog ändå få kommunikation på Svenska då detta skulle visa mer på att någon försöker kontakta just mig.

Mvh
HMTack för ditt mail!
Någonting tycks ha hänt i dessa tider för jag får väldigt många mail om ERF/EVP och då också om Friedrich Jürgenson. Är världens undergång nära...?
Jag försöker i alla fall ge en del kommentarer och svara efter min förmåga och kunskap. Bl a är det många som vill veta hur man gör egna inspelningar av röstfenomen. På en av mina sidor www.leopoldreport.com/Inspel.html finns det en enkel beskrivning - men egentligen är det så att här gäller inga regler eller speciella apparater, enligt FJ.
Det är lika enkelt som det var för Friedrich när det började med rösterna 1958, när han vandrade runt i trädgården i Mölnbo, Södermanland, med sin batteridrivna bandspelare för inspiration till en målning av den vackra sörmländska naturen och fågelkvittret. När han i studion avlyssnade bandet fanns där enligt honom en välkänd röst - han identifierade den som sin moders.
Det här bandet har vi med hjälp av tillgänglig teknik avlyssnat och funnit att rösten finns där. Tolkningen är svår på ryska. Men det är uppenbart enligt tekniker på dåvarande Europafilms studior i Stockholm att det är en främmande, oförklarlig röst på bandet.

Han avbröt en enastående karriär efter att som icke troende, som icke-katolik, fått Vatikanens förtroende att måla tavlorna i den nyupptäcka Petrus grav under Petruskyrkan, att måla två påvars porträtt, att få göra en egen utgrävning i Pompeji och mycket annat som sedan blev Friedrich Jürgensons försök att skapa sig trovärdighet gentemot världen när det gällde rösterna.

Det var då jag träffade Friedrich Jürgenson första gången och jag skrev om mötet i Aftonbladet. Om detta och hans liv i korthet finns att läsa på www.leopoldreport.com/FRITTE.html

Vi blev vänner för livet. Jag följde Friedel, som han kallades bland sina närmaste, i tjugo år genom internationella presskonferenseer, påvebesök i Vatikanen, nattliga inspelningar, tester på radio och TV-bolag och mycket annat till hans död i Mölnbo i Södermanland den 15 oktober 1987.

Vi satt ibland nattetid och filosoferade över livet och döden - mest döden - och lät bandspelarna gå. Jo, jag hörde. Men oftast först när han upprepat budskapet flera gånger och talat om för mig vad som sades. Suggestion? Ja, kanske. Jag var nog hans störste tvivlare av de människor som fanns i hans närhet. Men han accepterade det - han accepterade tvivlet. För honom var detta inte en tro - en religiös upplevelse - det var teknik och personlig kunskap och erfarenhet av de "personer" som hördes på banden. Och hörde man en röst "från andra sidan" som stått en nära så var det beviset.
-Jag behöver inte göra mer, sa han. Lyckligtvis finns det nu vetenskapsmän som engagerar sig i detta

Han var avmagrad men inte lidande inför slutet på sin kroppsliga vistelse i den här världen. När vi träffades någon vecka före hans "förflyttning till andra sidan" var vi överens om att han skulle höra av sig. Jag har kanske inte varit tillräckligt uppmärksam och flitig för att ta emot en eventuell hälsning.

Professor Hans Bender, Freiburguniversitet, och hans tekniska team testade Friedel under en dag i Mölnbo. Bender ansågs då som den främste avslöjaren av s k parapsykologiska bluffar i vår värld. De gjorde avancerad experiment. Lade ett ljudparaply över huset som skulle registrera alla inkommande ljud utifrån, en oscillograf kopplades till samtliga bandspelare, två på ovanvåningen, och varje deltagare hade en riktmikrofon kopplad till sin ljudupptagare. Efter åtskilliga resultatlösa tester gav Bender order om att samtliga skulle iaktta tystnad i en minut. Efter cirka 30 sekunder reagerade en oscillografs bildskärm med utslag trots att det var dödstyst, så att säga, i huset. Vid uppspelningen hördes på engelska med en sorts metallisk röst- samtliga närvarande talade på tyska - "Stop us you like, one paus!"

I tidskriften "Zeitschrift für Parapsychologie und Grentzgebiete der Psychologie", årgång 12 nr 4, visar Hans Bender en utskrift av rösten, normalt är en sådan lika exakt som ett fingeravtryck när rösten/individen ska identifieras. Bender skriver:

-Den här inspelningen (4 maj 1970 i Mölnbo) var för mig ett tydligt och klart bevis för att rösterna har ett paranormalt ursprung.

När jag intervjuade Bender sa han att det avgörande för honom var att meddelandet fanns på samtliga bandspelare som ingick i experimentet samt att den videofilmade oscillografen gett utslag. Det var enligt honom och hans tekniker från Frieburguniversitet fullkomligt oförklarligt. Samt att rösten talade engelska utan någom helst tysk brytning.
-Jag kan idag inte ge någon teknisk förklaring till dessa fenomen.

Bender vägrade i övrigt att spekulera i varifrån rösten kom. Men han gick slutligen så långt att han fastslog:
-Personen som talade befann sig i alla fall inte i huset.

Bender visade sig senare ha samma uppfattning som jag när det gällde Friedel: allt detta kom från honom själv. Inte från utomstående. Men hur det formades och utvecklades är ju omöjligt att förklara. Fanns det i hans hjärna? I hans celler sedan generationer tillbaka? Var han extremt känslig - hans konstnärssjäl, som du frågar dig - för att utsända något som kanske alla människor gör men få vet om eller kan hantera. Friedel talade om en fjärde dimension som han fått kontakt med. Men var finns den? Kanske i våra gener för att aldrig utplånas. Inte något som svävade omkring på himlavalvet - utan fanns i den materia vi består av och i evighet existerar i olika former. Lever vi alltså vidare i den efter döden? Och försöker "de som finns där" kontakta den tredje dimensionen på olika sätt: genom medier, genom allehanda trix som vi gärna vill kalla spökerier -och genom att uttnyttja vår teknik? För att vi ska uppfatta dessa kontaktförsök, enligt Friedel, måste vi vara medvetna om det. Inte tro - bara vara öppna för möjligheten.

Jo, jag har gjort en del experiment själv och drabbats av en del oförklarliga ting. Men kanske är min skepticism för stark för att det ska fungera fullt ut. Jag har också vid ett flertal tillfällen med bandspelare och mikrofon och på hans radiokanal försökt få kontakt med honom utan att lyckas. Men jag måste ju försöka och hålla möjligheten öppen då han lovat höra avsig...

Friedrich Jürgensons aska spreds för vinden i Höörs kyrkas minneslund den 21 oktober 1987. Jag har aldrig gått dit med en bandspelare. Men det kanske är - just en möjlighet.

Hälsning
Anders

Åter till Paranormalts förstasida

Här är fler inlägg

Detta är en sida ur LEOPOLD REPORT Ca 10 000
besök per dygn på våra sidor under 2008