27

Ur Palmeutredningens hemligstämplade material
FLYKTVÄGEN SOM
STÄMMER PÅ MINUTEN
33-ÅRINGEN PEKAS UT AV FYRA VITTNEN

Av Anders Leopold
LEOPOLD REPORT.
Vart tog mördaren vägen efter mordet på Olof Palme klockan 23.21 den 28 februari 1986?
Hittills har man från utredarnas sida inte kunnat presentera en godtagbar flyktväg.
Men med hjälp av det hemligstämplade materialet som berör den först anhållne och misstänkte mördaren, 33-årige Victor Gunnarsson, kan man lägga upp en flyktväg som håller i det närmaste på minuten.

Leopold Report förfogar över detta material. Vi kan med i första hand fyra vittnens utsagor visa att det med största sannolikhet är Victor Gunnarsson som ett par minuter efter mordet rundar hörnet David Bagares gata - Regeringsgatan, tar sig till området kring Johannes kyrkogård, återvänder via Regeringsgatan ner på Kungsgatan och tar sig in på biografen Saga cirka 40 minuter efter föreställningens början.
Vi kan med en vittnesutsago visa att det är sannolikt att den man som kom upp från trapporna ner till Tunnelgatan var Victor Gunnarsson.
Då polis och åklagare samstämmigt slår fast att den man som sprang från mordplatsen fram till hörnet David Bagares gata - Regeringsgatan är Olof Palmes mördare, innebär det att Victor Gunnarsson sannolikt är gärningsmannen.
UNDERKÄNDE VITTNEN
Chefsåklagare KG Svensson underkände tre av dessa vittnen, som det senare visade sig, på helt felaktiga grunder. Misstaget var att dessa vittnesmål genom Svenssons huvudlösa agerande inte prövades inför domstol i en häktningsförhandling.
Det vittne som såg gärningsmannen komma upp från trapporna kallades inte till Christer Pettersson - rättegångarna då detta vittnesmål klart visade att gärningsmannen i all fall inte var Pettersson. Här uteslöt man alltså ett av Palmeutredningens viktigaste vittnen - hon som såg mördaren komma upp från Tunnelgatan och kunde beskriva hans klädsel och agerande därför att inget stämde med Pettersson. Det säger en del om den desperata, tioåriga jakten på att fälla CP för mordet.
ETT BRA SIGNALEMENT
23.22. Vittnet Anna Hage, som utbildade sig till sjuksköterska, försöker ge den skjutne Olof Palme första hjälpen. Sedan hon hämtat sig från den chockartade upplevelsen kan hon ge ett bra signalement på mördarens klädsel: han hade en knälång, mörk rock, det såg ut som han inte hade någon nacke. När hon förevisas ett antal rockar varvid en är Gunnarssons (VG) knälånga kanadensiska flygarrock med kapuschong pekar hon ut den som trolig.
Hon är alltså ett av de tio vittnen som vid sina första vittnesmål från mordplatsen gav signalementet "knälång rock".
23.22. Vittnet Lars befinner sig på Luntmakargatan som korsar Tunnelgatan. Han hör skottet och ser den springande mannen passera. Han förstår att det är gärningsmannen. Han är rädd och tar inte upp förföljandet förrän mannen kommit upp för trapporna. Hans signalement är vagt. Han menar dock att mannen tar spänstiga steg, två i taget.
23.23. Gärningsmannen har kommit upp för trapporna och springer snett över Malmskillnadsgatan in på David Bagares gata.
23.24. Ett femtiotal meter från trapporna kommer vittnet Yvonne Nieminen med sällskap. Hon ser att mannen springer klumpigt, han har en knälång uppknäppt rock och bär - troligen under rocken, därför är den uppknäppt -på vänster axel en väska som han försöker stoppa ner något i.
DET ÄR MÖRDAREN
Fram hit anser utredarna och åklagarna att det inte råder någon tvekan om att detta är mördaren. Längre än så går de inte. Men hans klädsel med den knälånga rocken (iakttagen av tio vittnen av tolv på mordplatsen) och axelremsväskan visar att gärningsmannen kan vara identisk med VG - som enligt chefsåklagare Anders Helin "inte är gärningsman men kan vara inblandad på något sätt".
23.25. VG är på Regeringsgatan alldeles efter korsning med David Bagares gata. Han är på väg mot Johannes kyrka. Omkring 15 meter från korsningen passerar han i rask gångtakt ett par. Han råkar då stöta till Ann-Catrin Robrandt som är i sällskap med Gerhard Samson. Mannen mumlar något som ingen av dem kan uppfatta. Vid en senare konfrontation med VG pekar Samson ut VG på gund av hans sätt att röra sig.
23.26. VG försvinner ur parets synfält och tar sig upp för trapporna till Johannes kyrkogård. Han korsar kyrkogården och går ut på Kammakargatan där han trycker en stund. VG drar sig sedan tillbaka
in på Döbelnsgatan. Han ser en bil komma rullande.
23.30. Ibrahim Djalo, afrikan boende i Stockholm, får plötsligt en man framför sig som gestikulerande vill bli körd från platsen så fort som möjligt. När Djalo vägrar öppna dörren blir mannen hotfull och Djalo kör från platsen. Djalo pekar senare ut VG vid två mycket omdiskuterade konfrontationer.
EN MILJÖ HAN KÄNNER VÄL
23.35. Djalo ser VG försvinna in på kyrkogården. Han tar sig nu via Regeringsgatan ner till Kungsgatan. Detta är välkända trakter för VG. Här ligger hans stamlokus Café Mon Cheri vägg i vägg med biografen Saga. Under hela den gångna sportlovsveckan har VG vid olika tidpunkter vistats på caféet. Den här kvällen kom han dit vid 18-tiden, enligt egen utsago. Personalen, som känner VG väl, noterar hans vistelse där men också att han springer ut och in.
Tre flickor vittnar om att han slår sig ner vid deras bord och att han vräker ur sig en massa oförskämdheter om Olof Palme. En av flickorna blir så illa berörd att hon ber honom sluta då hon (ljuger hon) faktiskt är släkt med Palme. De vittnar om att han sagt att ställer han sig upp och talar om för svenska folket vad det handlar om skulle han bli skjuten i ryggen. Flickorna lämnar Mon Cheri vid 22.30-tiden, vilket VG i förhör bekräftar. Han säger också att han pratar en stund med ett par grabbar och säger sedan adjö till sina vänner i personalen mellan 22.45 och 23.00. Detta bekräftas av personalen. Från Mon Cheri är det bara ett par minuter till biografen Grand vilken makarna Palme lämnar ungefär 23.15.
De två pojkarna växer efter hand till s k alibivittnen. VG hävdar slutligen att han pratat med dem i en timme och inte gått från Mon Cheri förrän kanske klockan 23.30. VG har överhuvud taget inte nämnt dessa för honom livsviktiga alibivittnen vid de första förhören - som genomfördes en vecka efter mordet. När han gör det första gången fäster inte ens hans advokat Gunnar Falk någon större vikt vid uppgiften - detta framgår av de bandade förhören.
Detta är också ett skäl till att pojkarna inte efterlyses förrän ett par månader senare med mycket grumliga minnesbilder. Jo, de minns att de talat med VG. Hur länge är oklart, kanske upp till en timme. Men de kan inte precisera klockslaget, kanske mellan halv tio och halv elva eller halv elva och halv tolv. Redan denna osäkerhet diskvalificerar dem som alibivittnen. När de också uppger att de pratat om fotografering och VG plockat fram sin nya kamera som han haft i kameraväskan som ligger på bordet kan det med säkerhet fastslås att det inte ens är samma dag.
VG beskriver nämligen både vid förhör och i sin egen bok att han mycket sällan hade kameran i väskan. Han hade i stället tidningar, böcker och annat i den när han gav sig ut på stan. Den här kvällen hade han inte någon kamera i väskan, säger och skriver han.
Det här är alltså VG:s miljö. Han är desperat och söker helt enkelt upp den. Han inser att han måste gömma sig och hastar in på biografen Saga.
40 MINUTER FÖR SENT PÅ BIO
23.35-23.40. Vittnena Jessica Zipio och Diana von Zeipel ser dörren till biografsalongen öppnas och snabbt stängas cirka 40 minuter efter föreställningens början. Mannen rör sig mycket snabbt till en ledig plats tre bänkrader framför flickorna. Vid en senare konfrontation pekar de ut Victor Gunnarsson som den som kom in på biografen. Personalen på biografen hörs och förnekar att någon kommit in på biografen efter föreställningens början. Chefsåklagare Svensson underkänner därför vittnesmålen. Men personalen ljög för att skydda varandra och sanningen kom fram flera veckor efter det att Svensson släppt Gunnarsson: jo, det var en man som kom in på biografen 40 minuter för sent och köpte en biljett.
TEATER OCH BIO VÄLKÄNDA GÖMSTÄLLEN
Detta är alltså en fullt fungerande flyktväg som med några minuters marginal till och från binder ihop gärningsmannens förflyttning från mordplatsen till Saga. Om inte gärningsmannen ingick i en grupp där deltagarna var i det närmaste identiskt klädda för att förvirra vittnena naglar dessa fast Victor Gunnarsson både som gärningsmannen och Saga-mannen.
Till saken hör också att VG skrivit och berättat en hel del som sin stora idol John F. Kennedy som i likhet med han själv bekämpade kommunismen. Han var med säkerhet väl medveten om att Kennedys baneman Lee Harvey Oswald försökte gömma sig på en teater efter mordet.
VG skriver för övrigt i ett eget ej publicerat manus att han själv, liksom Kennedy, vet "att när en land hade tagits över av kommunismen fanns det sällan någon återvändo." Att Palme inom kort skulle resa till Sovjet ansåg han var ett förräderi mot svenska folket.
Han avslutar detta manus, skrivet under 1987 men av Bonniers refuserat som fullständigt opublicerbart, då den "djävulskt hypnotiserade" men inflytelserike svenske statsministern inte längre utgör ett hot, med dessa ord:

"Nu kommer en tid med en ny Glasnost, som ger landet Sverige en definitiv uppryckning och minskar illviljans och baktalarens chanser att föra svenska folket bakom ljuset... Vi väntar på en ny frisk vår med verklig Glaznost, inte en fiktiv sådan. Nu gäller det ditt liv och hälsa, Sverige!"
Åter till texten i Kapitel 8

Åter till sammandraget

LÄNKAR
Sedan du läst artikeln här intill kan du gå vidare till följande länkar och mer i detalj ta del av vittnesmålen och bevisen för att vittnena underkändes på felaktiga grunder.

Här går du till karta med beskrivning.

Vittnet som möter mördaren och kan beskriva hans klädsel och väska.

Vittnet som pekade ut Victor Gunnarsson som mannen som passerade honom på Regeringsgatan fyra minuter efter mordet.

Vittnet som pekade ut Victor Gunnarsson som den man som försökte få lift nio minuter efter mordet. Läs mer här om detta viktiga vittne som underkändes.

Vittnena som pekade ut Victor Gunnarsson som den man som kom in på biografen Saga 20 minuter efter mordet och 40 minuter in på föreställningen.

Detta är en sida ur LEOPOLD REPORT besök från ca 50 länder varje månad