27
Detta är en sida ur LEOPOLD REPORT besök från ca 50 länder varje månad

Palmemordet
Riksåklagaren tillrättavisas
av Palmeåklagaren

Det nya "heta vapnet" har inget med
mordet på Olof Palme att göra

Av Anders Leopold
(Leopold Report 021021) Som väntat har redan "det heta vapnet" i palmeutredningen avskrivits. Två dagar efter fyndet i en stockholmslägenhet. Riksåklagare Klas Bergenstrand säger till Aftonbladet:
-Det är helt avskrivet från Palmeutredningen.

Enligt en 47-årig hårt kriminellt belastad och häktad person, som hörts vid olika tillfällen under flera år, skulle vapnet kunna vara det s k "Sucksdorffsvapnet", en av de få Magnumrevolvrar som inte återfunnits och provskjutits.
Palmegruppens spaningschef Lars Jonsson säger till TT:
-Den revolver vi hittat är ett okänt vapen för oss och det är inte Arne Sucksdorffs stulna revolver.
Palmeåklagaren Agneta Blidberg uppger också att det inte handlar om "Sucksdorffsvapnet", ett vapen som som stals hos filmaren Arne Sucksdorff 1957 och på olika vägar enligt mycket otillförlitliga källor hamnat i Christer Pettersson händer.

När det nya "heta" vapenfyndet gjordes sa Christer Pettersson till Aftonbladet det han sagt åtskilliga gånger tidigare:
-Jag har aldrig hållit i ett skjutvapen. Jag har använt bajonett en gång och för det brottet har jag avtjänat mitt straff.

Riksåklagarens "bevis" mot Pettersson räckte inte för en resningsansökan. HD skrev bl a:
"Även om andra vittnen nu har lämnat uppgifter om Petterssons innehav av olika skjutvapen, saknas dock varje som helst utredning som visar att han den 28 februari 1986 faktiskt hade en magnumrevolver med vilken han kunde skjuta makarna Palme."

 

 

Det är beklämmande att vi nu på det här sättet får veta att Palmegruppens jakt på Olof Palmes mördare fortfarande kretsar kring Christer Pettersson.Man har gått rakt in i väggen när det gäller denne A-lagare och våldsman som vid mordtillfället 28 februari 1986 denna kväll inte ens var klädd som mördaren - enligt minst tolv säkra vittnesmål - och sannolikt på grund av sitt tillstånd inte heller var kapabel att utföra dådet och klara språngmarschen från mordplatsen uppför Tunnelgatans 89 trappsteg: friad av Svea hovrätt, ingen resning i högsta domstolen, fick betalt för att "nästan erkänna" av TV4 varefter han tog tillbaka allt och på ett övertygande sätt visade att han inte har det minsta med mordet att göra.

Det är å andra sidan befriande att det här irrspåret snabbt klarades upp.Men det är ändå avslöjande: Palmegruppen söker inte efter det vapen som mördade Olof Palme utan ett vapen som kan knytas till Christer Pettersson.
Det går inte att finna ett mordvapen om man inte vet vad man letar efter. Alla tekniska undersökningar av kulor, ingångs- och utgångshål m m visar att det finns flera andra vapen av kalibern 357 som inte kan uteslutas.

Kommissarie Rune Bladh var närvarande vid obduktionen av Palmes kropp och han fastslog att det inte fanns något som visade att mordvapnet var en Smith & Wesson. Man kunde inte ens finna tecken på att Palme skjutits med de upphittade kulorna. BKA i Wiesbaden och FBI i USA kunde inte heller med säkerhet fastslå att kulorna avfyrats med samma vapen. Det troliga var dock att båda kulorna avfyrats från en revolver av kalibern 357 Magnum av fabrikaten Smith & Wesson, Ruger, Llama, Escodin eller Ruby. Dessa vapentyper går inte att utesluta även om Smith & Wesson är vanligast.Chefen för Statens kriminaltekniska laboratorium i Linköping, Ingvar Kopp, konstaterade också att mordvapnet inte behöver vara en Smith & Wesson.

Detta visar hur meningslös jakten på en 357 Magnum av fabrikatet Smith & Wesson är. Det visar också att Palmeutredarna upp till åklagarna inte har en möjlighet att komma bort från Christer Pettersson- spåret vilket är ännu en katastrof för utredningen.

Vi hävdar ännu en gång att om utredningen av mordet på Olof Palme ska ha en chans att komma på rätt köl innan det genom preskribtion är definitivt för sent så måste en ny Palmegrupp tillsättas där det också finns internationell kompetens.

Till sidans början