vijett

Detta är en sida ur LEOPOLD REPORT besök från ca 50 länder varje månad


(Leopold Report uppdaterad 2014-10-04)

LÄS DETTA FÖRST!
Den en och en halv timme långa radiointervjun följer här under.

Tre månader efter mordet på Olof Palme i maj 1986 rekryterades CIA-agenten Gene "Chip" Tatum till OSG (Operation Sub-Group), officiellt en internationell anti-drog-organisation men med en egen mordpatrull.
OSG stod över både CIA och den amerikanska lagen, den skapades och styrdes av dåvarande vicepresidenten och den blivande presidenten George H W Bush. I
gruppen ingick utländska underrättelsetjänster.
Då fick Tatum information om flera mordoperationer som OSG stått bakom - bl a, som han berättar i radiointervjun härintill - mordet på Sveriges statsminister Olof Palme, ett uppdrag som lades ut till sydafrikanska "assets".

bush

Tatum var en av CIA:s piloter och involverad i en mängd operationer under Vietnamkriget och senare i kriget Iran/Irak då det rörde sig om transporter av vapen och droger. Efter 25 år inom CIA rekryterades han personligen av dåvarande vicepresidenten George H W Bush som chef för ett avancerat internationellt mordkommando, OSG 3 (Operation Sub
Group).

doisGene "Chip" Tatum.
Han insåg de personliga riskerna om han ville hoppa av och började samla in dokument och videofilmer för att ha som en framtida livförsäkring. Det har tydligen fungerat.
Tatum har dödförklarats vid två tillfällen - men är fortfarande i livet. Och vi har sedan han och hans hustru Nancy "försvann" 1998 haft mailkontakt med varandra. Första gången den 1 juli 2001 - ett år efter han "hittats skjuten i huvudet på en strand i Costa Rica med ansiktet bortskuret". Våra koder har stämt och det är helt klart att det verkligen är "Chip". Senast jag fick mail från honom var den 17 december 2011.
Han trakasseras fortfarande av amerikanska myndigheter men de kommer inte åt honom. Han arresterades den 29:e september 2003 men släpptes efter två månader. Jag har inte fått svar på frågan om vad som hände.
Tatum var chef för OSG-3. Han berättar i intervjun att han hade cirka 80 agenter i olika länder under sitt kommando. Deras uppgift var att mer eller mindre terrorisera betydelsefulla finansmän och politiker vars inriktning var att skada USA. Tekniken var inledande diplomati och om inte det hjälpte hot, utpressning och slutligen mord.
Enligt Tatum vägrade Olof Palme att ställa Bofors legala vapenrout med användarcertifikat till USA:s förfogande. I stället skulle han informera sin uppdragsgivare, FN:s generalsekreterare Perez de Cuellar, om USA:s vapenhandel med Iran. Där undertecknade han sannolikt sin egen dödsdom.
Tatums huvudsakliga uppgift som pilot var att i Central-och Sydamerika leda flera helikopterburna fyrmannagrupper under beteckningen "Archer Teams" vars uppgift var att neutralisera bestämda mål. Man avlossade helt enkelt raketer mot offrens privatplan.
Tatum berättar i flera intervjuer att han den 30 november 1988 i Mexico med sin helikoptergrupp sköt ner ett privatplan i vilket den isrealiske antiterroristchefen och rådgivaren till israeliske premiärministern Shimon Peres befann sig. Han hette Amiram Nir och omkom enligt officiella uppgifter i en flygolycka vars orsak inte kunnat fastställas.
UPPDRAG: NEUTRALISERA PEROT
1992 uppmanades han av sin chef, president George H W Bush, att "neutralisera" den politiska vilden och mångmiljardären Ross Perot, som var Bush`s argaste konkurrent om presidentposten. Bush påstod att Perot bedrev oamerikansk verksamhet och med sitt nya parti hotade den amerikanska konstitutionen. Det var sådana motiv som fick agenter som Tatum "att gå ut i krig." Men nu vägrade han. Han ansåg att det fick vara slut.
För den engelske journalisten David Guyatt berättade Tatum i en intervju:
-Jag meddelade presidenten att jag inte tänkte fortsätta att avrätta amerikanska medborgare och sade samtidigt upp mig.
Något som i realiteten var omöjligt och om inte annat omedelbart medfört att han själv blivit offer för OSG.
Men Tatum hade sin livförsäkring.
-Jag underrättade presidenten om att jag hade material som avslöjade regimens drog- och vapenhandel ända sedan början av 80-talet och överlämnade en kopia på ett band som innehöll alla uppgifter.
-Jag förklarade att bandet inte skulle offentliggöras så länge jag själv, min fru Nancy och Ross Perot gick säkra.
Inför presidentvalet 1996 skrev Tatum den 2 april ett varningsbrev till Perot och berättade om den order han fått inför presidentvalet 1992 : Neutralisera Ross Perot - det vill säga tysta honom. Det kan du läsa här
http://www.leopoldreport.com/Pegasus.html

LIVFÖRSÄKRING I SEX LÄNDER
Tatum avslöjade också för president Bush att detta band fanns i säkert förvar i sex länder tillsammans med en mängd avslöjande dokument. Om han inte underrättade de som förvaltade banden vid en speciell tidpunkt varje år skulle banden sändas till de adresser som fanns på kuverten.
Tatum fortsatte:
-Jag förklarade också att jag uttryckligen instruerat förvaltarna att om de fick instruktioner av mig att återsända banden skulle de omgående sända dem till de angivna adresserna. Detta för att jag skull undvika att utsättas för tortyr.
"Chip" Tatum har på internet och i bokform och intervjuer avslöjat många av de hemligheter han dolde på bandet.
Detta sedan hans första chef inom OSG, den välkände Iran/Contras-"syndabocken" Oliver North och hans tidigare chef inom CIA, William Colby (senare avrättad av OSG), varnat honom för att avslöja något om sin verksamhet.
TVINGAD GÅ I FÄNGELSE
Han tvingades ta på sig ett brott och avtjäna två års fängelse för att hans trovärdighet skulle misskrediteras. När han en andra gång uppmanades att ta på sig ett brott och samtidigt hans hustru dömdes till 6 månaders fängelse för en bagatell som hon dessutom var oskyldig till, då beslutade sig Tatum för att offentliggöra mycket av sitt material.
Han skrev boken "The Tatum Chronicles". Vilken efter omfattande research av David Guyatt i valda delar lades ut på internet.
http://thelastoutpost.com/video-3/ciadrugrunning/chiptatum.html
Han avslöjade det amerikanska presidentskapets och CIA:s verksamhet baserad på drog- och vapenhandel, mord och sabotage, iscensättande av rykten som drev människor till självmord, startande av krigsoperationer i rent vinstsyfte.
"Chip" Tatum, stridspilot i flera omgångar i Vietnam, 25 år som CIA-agent, pilot på specialuppdrag i samband med Grenada-invasionen, Iran-Contra-pilot som transporterade kokain från Columbia via Honduras och Panama till USA, som i sju år var medlem i OSG:s "hit team" - lever och har kunskap om mordet på Olof Palme.
Här kan du också läsa en utskrift från ett annat radioprogram med Tatum in English
http://www.leopoldreport.com/Pegasus.html
och svensk översättning
http://www.leopoldreport.com/Chip.html

 

RADIOINTERVJUN PÅ BAND
Detta är en timma och fjorton minuter av radiointervjun med f d stridspiloten och CIA-agenten Gene "Chip" Tatum med ett kortare avsnitt om mordet på Olof Palme. Intervjun sändes den 14 juli 1997 i den lokala radiostationen KIEV i Los Angeles. Den pågick i en och en halv timme. Programledare och intervjuare var Peter Ford, son till den kände filmstjärnan Glenn Ford. Med vid intervjun var en av USA:s mest kända narkotikapoliser, Mike Ruppert. Han har för Leopold Report bekräftat att Tatum har hög trovärdighet
http://www.leopoldreport.com/Ruppert.html

Gene

Den första minuten av inspelningen är ljudmässigt av dålig kvalitet på grund av bandens ålder. I övrigt fungerar det tillfredsställande. Avsnittet om mordet på Olof Palme kommer ca 19 minuter in på bandet.

Här följer en fri översättning av det ca 75 sekunder långa avsnittet om Palmemordet med reservation för något hörfel.

Peter Ford: - Var Bush inblandad... i någon sorts komplikationer... var det inte en utrikesminister eller? Vem var det som mördades i Sverige?
Gene Tatum: -Olof Palme. Sveriges premiärminister... jag informerades om att det var OSG som låg bakom och använde sig av "assets" (
professionella mördare) i Sydafrika.
Ford: -Jaha... och varför blev han "neutraliserad"?
Tatum: - Användarcertifikat (
slutanvändarcertifikat till länder som det var legalt att exportera vapen till) var mycket viktiga för att "Contragate"/ "Iran-Contra" skulle kunna frakta vapen runt världen. Utan certifikat var det mycket svårt att frakta runt vapen utan att bryta mot internationell lag och sluta i fängelse.Så de behövde sådana för att kunna skeppa ut vapen (samtalet rör sig om vapentransporterna till Iran och Contras). Sverige var ett sådant land vars vapentillverkare (Bofors) hade tillgång till legala mottagarländer och som North ville använda sig av. Så vad jag förstår så avslöjade han hela planen för premiärministern(här syftar han på Oliver North, som på Bush´s uppdrag enligt andra källor hade direktkontakt med Olof Palme. Han trodde att Bofors illegala försäljning via bl a Syd-Korea och Nigeria, vidare till Iran, skedde med den svenska regerings goda minne) Men premiärministern hade ingenting med detta att göra och tänkte lämna över det här till "The International Community" (FN) eftersom det var illegalt.
Ford:-...men det blev inte av..
Tatum: -That´s the end of the story.
Enligt flera källor är det troligt att Olof Palme personligen mötte CIA:s förhandlare, alltså då sannolikast Oliver North. Enligt författaren till boken Victory, Peter Schweizer, besökte i all hast och under stort hemlighetsmakeri CIA-chefen William Casey Stockholm och Palme hösten 1982 sedan Palme återkommit till makten. Vad som avhandlades är sekretessbelagt, men det handlade sannolikt om Sveriges kontakter med Sovjet och om Palmes medlaruppdrag och vapenhandeln. Enligt Schweizer deltog flera högt uppsatta personer inom försvars- och utrikesdepartementet. Det finns i dag flera politiker som stod Palme nära som alltså vet vad som pågick men har funnit anledning att tiga. Det är också sannolikt att Oliver North, som ledde den omfattande drog- och vapenhandelskartellen "Enterprise" med miljoner, kanske miljarder, dollar i omlopp
(se dokumenten som skrevs under i Geneve) , hade en hel del att erbjuda Sverige och Bofors för att få använda den legala Bofors-routen.Oliver North var Ronald Reagans, William Caseys och George Bush´s lydiga, effektiva och livsfarliga redskap i drog- och vapenhandeln. Enligt uppgift hade han direktkontakt med Olof Palme.


Därmed är vi för första gången inne på en konkret orsak till varför Palmeutredningen kan ha saboterats av krafter ända upp i Sveriges regering.
Det ger plötsligt en klarare bild av t ex journalisten Gunnar Walls övertygande argumentation i boken Mörkläggning för att "locket lades på" för att undvika en allvarlig konflikt med främmande makt.
Vilka i den svenska regeringen kände till att CIA ville använda sig av Bofors-routen? Är detta vapenbyken som Sten Andersson ville tvätta men som aldrig ens kom i tvättbaljan? Och de som kände till detta har hela tiden också förstått VARFÖR Olof Palme mördades. Han vägrade ju samarbeta med amerikanerna och ville avslöja den illegala vapenhandeln i FN. Fanns det de i regeringskretsen som inte ville att Palme tog detta drastiska steg och orsakade en global skandal som skulle störta Reagan-administrationen i fördärvet? Det skulle bli ett för högt pris för Sverige att betala.
Då Sveriges regering knappast skulle våga anklaga USA:s underrättelsetjänst för att av ovan nämnda orsaker ha mördat Olof Palme var det bättre att hela saken tystades ner. De skulle ju ändå inte få Palme tillbaka och slapp utsättas för kanske en förödande moteld.
Sanningen förtegs, eller kanske förvrängdes till oigenkännlighet - men den skulle inte fram i dagsljuset.
Regeringen placerade en egen observatör i det sk Palmerummet, Klas Bergenstrand. Hans uppgift var att bevaka mordutredningen. Varför? Vad hade han där att göra, mitt bland mordspanarna. Vad ville regeringen visa med detta? Jo, den enda vettiga förklaringen är att Bergenstrand skulle se till att utredningen inte styrde in på "farliga" vägar. Var också Hans Holmér invigd i spelet att undvika "minorna"?
Klas Bergenstrand gjordes därefter till riksåklagare med fortsatt full inblick i mordutredningen. Och till mångas häpnad och avrådan gjorde han ett sista försök att få avsluta Palmeutredningen genom att försöka nagla fast A-lagaren Christer Pettersson.
Det var ett desperat försök. Det var det många som kunde säga redan innan HD fick begäran om resning. Och det gick ju givetvis inte. Det svenska rättssystemet fungerade för en gångs skull. Tack och lov.
Men frågan är: offrade sig Bergenstrand på order uppifrån? Det är svårt att tro att han besatt en så naiv juridisk insikt att han verkligen själv trodde att detta skulle gå vägen.
Det finns fortfarande en möjlighet att gräva i vapenbyken för att försöka utröna VARFÖR Olof Palme mördades och OM Palmeutredningen styrdes uppifrån och därmed medvetet saboterades med hjälp av aktörer som:
Hans Holmér
(tidigare Säpo-chef med starkt CIA-stöd), chefsåklagare
K G Svensson (tidigare spionåklagare, sannolikt sittande i knäet på CIA - observera att ingen av dem hade erfarenhet av mordutredningar), bitr. spaningschefen Ingemar Krusell, den ende med utlandskontakter hos den dåvarande CIA-styrda västtyska säkerhetstjänstens samarbetspartner i Köln, BFV (Bundesamt für Verfassungsschutz), regeringens egen privatspanare Ebbe Carlsson, regeringens företrädare riksåklagaren Klas Bergenstrand och Solveig Riberdahl, klar socialdemokratisk representant bland åklagarna och lika mycket som de övriga ute efter att "stänga" Palmeutredningen genom att offra Christer Pettersson.
Anders Leopold
Åter till sammandrag Del 1
Åter till sammandrag del 3

bush-palme