Satans Marionetter
en dramadokumentär om
mordet på Olof Palme
av Anders Leopold

Utgiven på Förlags AB Wiken
1991
Nu i en bearbetad version med titeln

 

 

 

Det svenska trädet skall fällas

 

Anders Leopold är en av de få journalister som grävt i Palmemordets internationella spår ända sedan attentatet genomfördes den 28 februari 1986. Något som Palmeutredningen inte ägnat stor tid åt vilket också kritiserades av Granskningskommissionen i sitt betänkande 1999. Det är hans absoluta uppfattning att attentatet mot Olof Palme var en internationell konspiration med rötterna i illegala vapenaffärer, droghandel och hänsynslöst maktbegär.

Det här är en dokumentär i thrillerns form om mordet på Sveriges statsminister och FN:s fredsmäklare Olof Pamle. Om planeringen av attentatet och genomförandet. Och den försöker också ge svar på frågan: Varför mördades Olof Palme? Boken baseras på nyckelromanen Satans Marionetter som gavs ut på Wikens förlag 1991. Det svenska trädet skall fällas bygger på en omfattande fortsatt research under 20 år. Nya fakta och trovärdiga vittnesmål har förändrat scenariot.

Anders Leopold valde nyckelromanens form när han skrev Satans marionetter då han ansåg att underlaget inte höll för namnpublicering. Nu är läget ett annat. Det material han står för är för honom så övertygande att han inte tvekar att använda de riktiga namnen med några få men ändå inte avgörande undantag då hänsyn tagits till etik och säkerhet.

Det är sedan upp till läsaren att lägga det sannolika och det osannolika i vågskålarna och pröva om det står utom allt rimligt tvivel att det i grunden kan ha gått till så här.

Boken genomgår nu en omfattande uppdatering och kommer i sin helhet att publiceras här på www.leopoldreport.com

Och här kan du tills vidare läsa ett av de uppdaterade kapitlen.


satan

 

ETT VARMT TACK
till följande personer, som i sin professionella verksamhet - från den 1 mars 1985 till oktober 1989 - i offentliga uttalanden, i skrift och vid intervjuer per telefon och vid personliga sammanträffanden med eller mot sin vilja försett mig och min dator med information och desinformation som gjort denna bok möjlig:

Stig Abrahamsson, officer; Jörgen Almblad, åklagare; Terry Anderson, journalist, Kasimpur Ardabili, minister; Richard Aschberg, journalist; Abolhassan Banisadr, iransk expresident; Abraham, Bar-Am-general; Jan-Olov Bengtsson, journalist, Curt Bergström, adjunkt; Henrik Berlau, förbundssekreterare; Eskil Block, forskare; Stefan Borg, journalist; Lars Boström, journalist; Dick Brenneke, vapenhandlare; Leif Brännström, journalist; Bengt Calmeyer, journalist; Duncan Campel, journalist; Ebbe Carlsson, förlagsdirektör; Ulf Carlsson, statsskreterare; Ray Carson, journalist; William Casey, CIA-chef; Stevan Dedijer, docent i underrättelstjänst; Stefano Delle Chiaie, nyfascist och terrorist; John Dinges, författare; John Edwards, journalist; Anders Ehnmark, författare och journalist; Jan Eliasson, FN-ambassadör; Alf Enerström, läkare; Per Olof Enquist, författare och journalist; Michael Ericsson, EAP-talesman; John Ericsson, professor; Ingvar Eriksson, presstalesman i Palmegruppen; Ruth Freeman, författarpseudonym; Lennart Furenhed, lärare; Licio Gelli, nyfascist och terrorist; Manucher Gorbanifar, affärsman; Jan Guillou, författare och journalist; Robert Guiliano, åklagare; Jonas Gummesson, journalist; Jan Halldoff, regissör; Harald Hamrin, journalist; Håkan Hermansson, journalist; Hans von Hofsten, kommendörkapten; Hans Holmér, länspolismästare; Barbara Honnecker, valarbetare; Gunnar Hökmark, riksdagsman; Erik Hörnfeldt, journalist; Börje Hörnlund, riksdagsman; Daniel Inouye, utskottsordförande; Peter Juul, journalist; Thomas Kanger, journalist; Hans Klempel, skeppsmäklare; Jurij Klimov, minister; Lars Krantz, TV-producent; Niklas Krantz, journalist; Andres Küng, författare; Saul Landau, författare; Lyndon LaRouche, parti- och sektledare; Ingmar Lindmarker, journalist; Robert McFarlane, säk.rådgivare; John McMahon, stf CIA-chef; Edwin Meese, justitieminister; Peter Moore, TV-producent; Chris Mosey, journalist; Per Mossberg, informationschef; Preben Möller Hansen, förb.ordförande; Gustav Möller (pseud.) FRA-tjänsteman; Jens Nauntofte, journalist; Susanne Nielsen, journalist; Ulf Nilsson, journalist; Charlie Nordblom, journalist; Oliver North, överstelöjtnant; Per T Ohlsson, journalist; Lars Erik Olsson, journalist; Daniel Ortega, president; Hugn O´Shaugnessy, journalist; Leif Otken (pseud.) PET-agent; Finn Persson, journalist; John Poindexter, amiral; Rialth Qasi, diplomat; Mr Racine (pesud.) CIA-agent; Ove Rainer, justitieminister; William von Raub, tullchef; Ronald Reagan, president; Richard Reeves, journalist; Magdalena Ribbing, författare; Björn Rosengren, TCO-ordförande; Mikael Rosquist, pseudonym; Carl-Olof Rydén, journalist; Maja-Lena Rådelius, journalist; Mohammed Said Al-Sahaf, ambassadör; Oscar Scalfaro, minister; Pierre Schori, kabinettssekreterare; Richard Secord, general; Hosina Shaykholeslam, minister; Magnus Sjöberg, riksåklagare; Larry Speaks, presstalesman; Bror Stefenson, viceamiral; Dieter Strand, journalist; Rolf Svensson, journalist; Amir Taheri, journalist; Kenneth Timmerman, journalist; John S Torell, sektledare; Michael Townley, DINA- och CIA-agent; Lars Truedsson. journalist; Anders Thunborg, FN-ambassadör; Thomas Uhrskov, journalist; John Wahlbärj, fotograf; William Webster, FBI-chef; Maj Echselmann, regissör; Lars Wenander, journalist; Per Wendel, journalist; Bert Willborg, journalist; Ann-Marie Willsson, sekreterare; Per-Gunnar Winge, Säpo-chef; Bob Woodward, journalist; Peter Wright, författare; Mehdi Danesh Yazdi, ambassadör; Ingvar Ygeman, journalist; Georgij Zubkov, regissör; Ann-Marie Åsheden, journalist; Abdullah Öcalan, PKK-ledare; Mikael Öhlander, journalist, Hans Ölvebro, spaningsledare; Bertil Östergen, Saco-direktör.
Malmö 10 februari 1990
Anders Leopold