Detta är en sida ur LEOPOLD REPORT Ca 10 000 besök per dygn på våra sidor 2008

Artikel 1: Ingen skrattar längre åt Uri Geller

 Uri Geller är en trollkarl.

Jag vill ha bevis för att Geller inte gör några tricks.

Här svarar Uri Geller själv

URI GELLER HAR TJÄNAT STORA PENGAR PÅ SIN KRAFT - MEN OCKSÅ GETT BORT MYCKET

(Leopold Report december 1999) Den israeliske "mirakelmannen" Uri Geller bor i London sedan 14 år. I en magnifik 5-miljonerpundsvilla intill Themsens strand.
När jag träffade honom för 25 år sedan i Köpenhamn var han starkt knuten till USA. Varför flyttade du?
-England är mer civiliserat än USA. Jag insåg att jag inte ville låta mina barn växa upp där sedan jag blivit vittne till hur tre personer mördades på öppen gata.
I en exklusiv intervju för LEOPOLD REPORT inför milleniumskiftet säger han :
-Det var en släkting till mig, Clement Freud, som fick mig att flytta hit med familjen.
Och det är hos denna släkting vi kanske ska söka orsaken till Uri Gellers märkliga mentala och själsliga styrka.
Hans mor var nämligen kusin till Sigmund Freud (1856-1939), psykoanalysens fader.
-När jag var barn och de här märkliga fenomenen inträffade sa min mor alltid att det var ett arv från Sigmund Freud.
Uri Geller, i dag 53 år, har tjänat stora pengar på sina "mirakel". Som nämnts i den tidigare artikeln om Geller har han under dessa år genomgått så avancerade experiment under sträng vetenskaplig kontroll att det är odiskutebalt att han besitter en mental kraft som saknar motsvarighet hos andra människor.
Och han har inte tvekat att utnyttja den. Hans enorma karisma, hans charmfulla yttre och hans förmåga att fånga in sin omgivning både i ord och gester har definitivt gjort honom till en stor entertainer.
Han har uppträtt i TV över hela världen och gav sig ut på en ny turné till Japan och USA efter den här intervjun.
-Har du bara använt din "mind power" till att tjäna pengar på?
-Om jag tjänat stora pengar så har jag också gett stora pengar i välgörenhet. Jag har hela tiden gått i spetsen för olika projekt , just nu gäller det barnen i Irak.
-Jag hoppas faktiskt också att jag bidragit till världsfreden.
När ryssarna skulle ta ställning till Salt II-avtalet (kärnvapen-nedrustningen) inkallades jag av senator Claibourne Pell för att bombardera de ryska delegaterna med positiva tankar. Och det lyckades ju, eller hur?
Jo, det skrevs under och det kanske också hade skett utan Uri Geller. Men detta visar ändå att tron på hans mentala kraft är mycket stark.
Ännu ett skäl till att han flyttade till England var att han bröt med CIA, den amerikanska underrättelsetjänsten, som utnyttjat honom flitigt under det kalla kriget.
-Det gick för långt när en officer bjöd in mig till ett experiment där jag med mina tankar skulle stoppa hjärtat på en gris. Mitt i min koncentration dök namnet "Yuri Andropov" upp i mitt huvud och jag insåg att det verkliga målet var den dåvarande KGB-chefen.
I dag är Uri Gellers liv betydligt fridsammare. Han är lyckligt gift och har två barn.
-Min dotter Natalie är 17 år och går i skola här i vårt område mitt i London. Min son heter Daniel, han är 19 år och han studerar på London School of Economics med engelsk och fransk lag som specialitet.
-Och hur är det med deras mental styrka? Har de böjt några skedar?
-Nej, inte än i alla fall. Jag har märkt att mina barn har extrem intuition men ingen av dem har lyckats påverka metaller. Det kanske kommer senare i deras liv.
-Jag reser oerhört mycket över hela världen. Så när jag får vara hemma är det rena himmelriket. Jag har fem hundar och går på promenad efter Themsen på pråmdragarnas väg varje dag. På söndagarna är det oftast mycket folk ute med sina båtar och det verkar som de flesta vet var jag bor och vart jag går. Alla ropar och hälsar och det känns fantastiskt. Jag njuter av detta, det känns som om jag lever i en värld full av vänner.
Han säger att han tar igen lite av den ensamhet han upplevde i sin barndom.
-Jag tror helt enkelt andra barn var rädda för min märkliga inneboende kraft. Jag demonstrerade den på många olika sätt. Samtidigt som de var nyfikna undvek de mig. Jag fick aldrig någon riktigt nära vän.
Uri var fem år när familjen upptäckte fenoment första gången. Det var under en måltid som hans sked plötsligt vek sig och gick av. Detta utan att han på något sätt koncentrerat sig på den.
När han var elva flyttade han till Cypern och 18 år gammal återvände han till Israel för att göra militärtjänsten. Han utbildades till fallskärmsjägare och deltog i Sexdagarskriget där han sårades.
Under hela den här perioden experimenterade han i liten skala med att försöka påverka metaller. Inte förrän 1971 började han uppträda inför publik. Han demonstrerade nu sin förmåga att med tankarna påverka både människor och materia och blev snabbt en kändis.
När Israels premiärminister Golda Meir i den nationella radion ombads sia om Israels framtid svarade hon: "Fråga inte mig, fråga Uri Geller!"
-Exakt, vad gör du i dag?
-Jag författar. Några böcker har varit "non-fiction novels". Min senaste heter "Mind Medicine" och det är väl min nya inriktning som behandlas, en sorts "mind healing".
Som exempel på sin "mind healing" beskriver han hur han på barnsjukhus lärt barn som fått cancer att visualisera sjukdomen genom att rita den som de uppfattar den på ett papper. Sedan varje morgon ta en kraftig penna och stryka över teckningen och intala sig själva att de tar död på cancern.
-Till min stora förvåning har många barn blivit mycket bättre.
Uri Geller har blivit känd för att använda sina mentala styrka till att försöka bota både mentalt och fysikt sjuka.
-Jag har en rad exempel på att den kraft jag besitter verkligen fungerar, säger han. Jag har hjälpt igång många människor som inte klarat av ett tillfrisknande med hjälp av konventionell medicin. Det handlar inte om några underverk. Jag påverkar den sjuke att locka fram sin egen inneboende, oftast slumrandee, kraft för att bekämpa sjukdomen.
-Men det är mycket viktigt att poängtera att jag inte på något sätt vänder mig mot läkarvetenskapen och de mediciner som många människor måste ta för att överleva. Vad jag kan göra är att komplettera detta och på så sätt nå fram till ett tillfrisknande eller i alla fall en bättre situation för den sjuke.
- Jag har kontrakt med ett förlag att skriva åtta böcker i det här speciella ämnet och en av mina huvuduppgifter nu när jag är ute och reser är att göra promotion för boken.
-Jag skriver kolumner i en rad tidningar från The Times till data- och hälsotidningar. Mycket av mina inkomster på böckerna, som sålt oerhört bra i de engelskspråkiga länderna, går till olika barnsjukhus. Jag är vicepresident i the Royal Hospital for Children in Bristol och the Royal Berkshire Hospital.
Jag har inte läst Uri Gellers senaste bok men läst några recensioner. Det förefaller som om Gellers starka tro på Gud spelar en avgörande roll i hans mentala healing-verksamhet. Samtidigt som han tror på Gud tror han också på reinkarnationen. En del själar hamnar i himlen, andra går genom reinkarnationen åter till livet på jorden. Vill man av detta dra någon slutsats skulle det möjligen vara att det som vi normalt ser som himlens motpol, nämligen helvetet, är livet på jorden. Kanske är det också så han ser det. Han tror oerhört starkt på människan men inte på vad människan hittills åstadkommit när det gäller relationer till varandra.
Så min avslutande fråga blir:
-Vad önskar du dig av det nya århundradet?
-
Min önskan är givetvis en världsomfattande fred mellan alla människor. Det måste bli ett slut på dödandet!Till artikel 1

Debattartiklar

Till sidans början