Palmemordet - telegramspåret blir trovärdigt LEOPOLD REPORT

 15-ÅRSKRÖNIKAN ÅR 2001


Det påstådda telegrammet om
att Bush låg bakom mordet
på Palme censurerades av massmedia

 ... the Swedish
tree will be felled
...tell our good friend Bush!


Av Anders Leopold
(Leopold Report uppdaterad 100327) Det här är historien om det s k "telegramspåret" i utredningen av mordet på Olof Palme.
De faktiska omständigheterna är dessa:
Det nämndes första gången i ett radioprogram i USA av en anonym informatör som påstod sig vara f d CIA-agent.
Det var så uppseendeväckande att det gick ut via nyhetsbyråerna. Men censurerat.
Telegrammet så som det publicerades i svenska media fick ordalydelsen:
"Det svenska trädet skall fällas. Hälsa vår vän!".
Vem var vår vän?
Vi var många som ställde den frågan. Få fördjupade sig i detta spår - det blev ganska snabbt en sorts kuriositet i Palmeutredningen.
Men telegrammet, så som det citerades av informatören "Y" för författaren och journalisten Barbara Honegger, formulerades enligt henne så här:
"…det svenska trädet skall fällas… tala om det för vår gode vän Bush!"
Barbara Honegger sa i en timslång telefonintervju med mig för tio år sedan:
- Jasså, namnet togs bort. Det är ju förklarligt. Jag visste inte vem "Y" var. Men jag hade med min insyn i verksamheten så stor möjlighet att kontrollera hans uppgifter att jag ansåg att en del av det han sa var trovärdigt. När det gäller telegrammet är jag osäker. Det gick ju gick inte att spåra.

Idag vet vi vem "Y" var. Nämligen en professionell desinformatör med flera namn: Oswald LeWinter och Ibrahim Razin var de mest kända. Och som informationssvindlare störde han Palmeutredningen genom att informera om en blandning av sanningar och lögner. Men var Telegramspåret en lögn eller en sanning?

Det nämndes i radioprogrammet LA Live With Bill Moran" 17 september 1988. I programmet deltog Barbara Honegger och på telefon fanns "Y" som då kallades sig "Mr Razine".

Att nämna den amerikanske vicepresidenten George Bush´s namn i samband med det påstådda telegrammet - som skulle vara avsänt från den ökände italienske P2-ledaren Licio Gelli i Brasilien till en av Reagan/Bush-kampanjens deltagare, Philip Guarino två dagar före attentatet i Stockholm - det var att direkt peka ut honom som ansvarig för mordet på Sveriges statsminister och FN:s fredsmäklare Olof Palme. Det var för häftigt och under sådana omständigheter opublicerbart - så namnet utelämnades.

I Barbara Honeggers bok October Surprise spelar "Y" en stor roll. Boken, som handlar om Reagan/Bush smutsiga presidentvalskampanj 1980, skakade om det amerikanska folket. Honegger avslöjade, vilket senare också styrkts av starka vittnesmål i en kongressutredning 1991, att George H W Bush, medarbetare i kampanjgruppen och CIA-personal vid flera möten i Europa med Irans högsta militära ledning genom att erbjuda pengar och vapen med tre månader fördröjde frisläppandet av de 52 amerikanska medborgare som satt som gisslan i Iran. Detta omöjliggjorde för sittande presidenten Jimmy Carter att få loss dem före presidentvalet. Hade han lyckats med det hade han sannolikt också blivit omvald.

HONEGGER I VITA HUSET

Journalisten Barbara Honegger ingick i Reagan-Bush-kampanjen och var sedan i tre år en av de politiska rådgivarna för president Reagan. Hon sade upp sig då hon inte längre kunde fullfölja sitt arbete som oberoende journalist i Vita Huset. Hon blev vittne till ett krig där människor som på olika sätt var knutna till Reagan-administrationen, men utgjorde ett hot mot verksamheten, röjdes ur vägen.

I sin bok namnger hon 23 personer som hon anser har mördats genom "olyckshändelser" eller hjärtattack - framkallad av en drog som inte går att spåra vid en obduktion. Ronald Reagan signerade 1984 och 1985 en lista på personer som fick auktorisationen "licens to kill". En av dem var den sedemera ökände Oliver North.

Honegger visste alltså inte vem "Y" var. Hon sa till mig:
-Han uppgav att han arbetat i CIA:s "Operation Directorate" sedan mitten av 1960 till 1980. För CIA:s räkning hade han också samarbetat med underrätteseltjänsterna i Israel och Frankrike. Han var verksam i flera europeiska länder. Det var just genom hans franska kontakter han fått fram uppgifter om oktobermötet i Paris.
-Han lämnade mycket detaljerad information om Paris-mötet baserad på handlingar som han fått i samarbete med den franska underrättelsetjänsten.
-"Mr Y" informerade också om personer inom CIA och administrationen som jag kände till och detta övertygade mig om att han visste vad han talade om, säger Honegger.
Barbara Honegger försökte gång på gång få ur "Y" fakta om hans person för att till slut kunna avslöja hans identitet. Men han slingrade sig undan.

Hon berättar om detta i sin bok och når fram till en möjlig sanning:
Vid ett tillfälle bevisade han för mig att han kunde tala Farsi, det iranska språket, och citerade flytande ett stycke ur en persisk dikt. Under min research läste jag en bok av Michael Ledeen (en framträdande person i Iran/Contras-affären), Perilous Statecraft, och i denna berättade Ledeen om en f d CIA-agent och Iran-expert som gärna citerade persisk poesi på originalspråket. Hans namn var George Cave. Det finns anledning att tro att George Cave och "Y" är samma person.

MÅLET VAR BUSH OCH CIA
Han har uppträtt i radio- och TV-program i både USA och Europa, oftast maskerad och under falskt namn. Målet för hans attacker har varit CIA och George Bush och hans avsikt har varit att blottlägga en skrämmande verksamhet som han anser måste komma till den amerikanska allmänhetens kännedom. Vid flera av dessa program har han kortfattat nämnt telegrammet som skulle visa att Bush är ansvarig för mordet på Olof Palme.

Vad som bl a talar för viss trovärdighet i LeWinters informationer är de uppgifter som Michael Ledeen lämnar om George Cave - kanske LeWinter. Cave deltog i ett hemligt besök i Irans huvudstad Teheran som CIA:s Iran-expert på direkt order av president Reagan. I gruppen ingick de två höjdarna från Iran/Contras- affären Robert McFarlane och Oliver North samt den israeliske antiterroristrådgivaren Amiram Nir.

Amiram Nir står med på Honeggers dödslista, mördad av CIA. Officiellt dog han i en flygolycka i Mexico den 30 november 1988. Men nu vet vi, efter att ha stiftat bekantskap med en av George Bush´s piloter i mordkommandot OSG, Gene "Chip" Tatum (som i en radiointervju pekar ut Bush som ansvarig för mordet på Sveriges premiärminister), att det var Tatums helikoptergrupp som sköt ner Nirs plan.(se artikeln om Tatum).
Besöket i Teheran gjordes i maj 1986, två månader efter mordet på fredsmäklaren Palme, och det skedde i samband med en av de största vapentransporterna som genomfördes under 80-talet.

HANS MOTIV

Det var också viktigt för Barbara Honegger att LeWinter på ett övertygande sätt kunde redogöra för sitt motiv att satsa sitt eget liv för att avslöja viktiga detaljer om October Surprise.
-När jag frågade honom varför han gick ut offentligt med allt det han visste gav han två raka och omedelbara svar. "Först", sa han, "finns det en grupp inom CIA som är rasande på George Bush för att han "hung his boys out to dry" (vilket kanske kan översättas som att han helt enkelt övergett agenter sedan de genomfört eller misslyckats med sina uppdrag och gripits av FBI). Han sa också att det fanns ett dussintal killar i fängelse trots att de inte hade någon anledning att vara där. De hade bara lytt order - många åkte dit för droghandel i samband med Contras, andra för bankbedrägerier, sådant som ingått i deras uppdrag.

- Le Winter sa vidare: "När en hemlig operation sprack lät "the Agency" agenten åka fast tillsammans med de personer som varit inblandade i operationen. Det hände mig en gång och jag uppskattade det inte. Bush bryr sig inte om vad som händer hans eget folk. Jag är arg på detta och det är också de andra killarna ´in the Agency´.
-Hans andra orsak till att gå ut offentligt med sina kunskaper om CIA:s verksamhet var att försvara staten Israel. Le Winter: "Många försökte skjuta hela ansvaret för Iran/Contras-affären på israelerna. Men saudiaraberna var än mer centralt inblandade. Och vem som helst med en halv hjärna kan se att October Suprise-affären inte var till Israels fördel. Vi hade en ´Exodus´-operation (att få ut iranska judar - den amerikanska gisslan bestod till större delen av judar - från Iran i utbyte mot vapen och militära underrättelser) men den riktigt stora saken var att vinna 1980 års presidentval."

Barbara Honegger menar att skälet till att LeWinter tar upp det påstådda telegrammet från Gelli till Guarino med hälsning till Bush att det svenska trädet skulle fällas var att visa sambandet mellan Bush och den italienska P2-logen, vilken under Gellis ledning opererade i USA och backade upp Reagan/Bush-kampanjen. Därmed fanns också en koppling över till maffian.

Det drar ut för långt att här gå in på vad detta innebar men en hel del kommer fram i Honeggers kapitel The Swedish Connection - Den svenska kopplingen.
Här kan du läsa detta kapitel i svensk översättning, ur Barbara Honeggers bok October Surprise.


USA:s president Ronald Reagan, journalisten Barbara Honegger och vicepresident George Bush.

15-årskrönikan 2001
Detta var den sista artikeln i 15-årskrönikan. Läs fler Palme-artiklar, särskilt om utredningen och de misstänka Christer Pettersson och Victor Gunnarsson. Ta också del av debattartiklarna och tyck till själv!
Du utgår ifrån förstasidan.
Detta är en sida ur¬†LEOPOLD REPORT¬†besök från ca 50 länder varje måSnad