Hej! En fråga bara. Hur binder du ihop 33-åringen och chilenska proffs????? 
KN

Ja, det är ju inte så enkelt. Främst därför att jag kan tänka mig att det antingen var 33-åringen som avlossade skotten eller ett av de chilenska proffsen, Roberto Thieme t ex. Jag utgår därför ifrån att det fanns ett samband mellan dem. Vilka 33-åringen träffade mordveckan är helt höljt i dunkel. Just den veckan hade han rivit ut ur sin i övrigt mycket detaljerad dagbok.
Chilenarna kom med stor sannolikhet till Stockholm den 26 februari. Kanske har du läst något om det upplägg som ibland används vid sådana här terroristdåd. Ett team gör den första rekognoceringen, ett annat tar vid och följer offret och kartlägger vardagen samt kanske knyter den avgörande kontakten med en inhemsk extremist ( bl a Lisbet Palmes iakttagelser veckorna före mordet kan tyda på detta) som ska utföra dådet (se mordförsöket i Rom). Slutligen sätts ett s k back-up-team in som finns i reserv om den utsedde extremisten misslyckas eller kroknar.
Man har iakttagit två män som vandrat före makarna Palme och fortsatt på den västra sidan av Sveavägen. Vittnen - han i korvkiosken bl a - trodde att detta var livvakter.
Jag kan tänka mig i det här scenariot att detta var chilenarna. VG kom efter och sneddade över Sveavägen när han såg att makarna Palme korsade gatan. Eller också var de grupperade så att VG redan befann sig på östra sidan av Sveavägen mitt emot biografen. När nu Palme gick "åt fel håll" hade han positionen framför dem. Han kunde alltså ta sig upp till korsningen och invänta paret - eller, som de som försvarar mötesscenariot - väntat in dem och gått några steg bakom, kanske sagt något innan han avlossade skotten.
Enligt en viss terroristbibel som skapades av Bader Meinhof-ligan ska alla som deltar i ett attentat vara klädda på samma sätt. Följde man den regeln kan det vara Thieme som avlossar skotten - till längd och kroppshydda inte helt olik VG - även om klädseln senare överenstämmer med VG:s. Men han var där i närheten i så fall och irrade omkring i området tills han slutligen hamnade på Saga-biografen.
Ungefär så om man nu ska ha en teori om ett scenario baserat på ett samband mellan 33-åringen och chilenarna.
AL


Fråga II: Har dom chilenska "proffsen" haft någon övrig hjälp? T ex avlyssning? Eller menar du att dom planlöst har skuggat Palme tills dom hittat ett läge att slå till?
KN

Hej igen!
Bra frågor. Eftersom jag i mitt digra material sätter ut hakan ordentligt måste jag ju också ha svar på de frågor som kan ställas. Det kallar jag helt enkelt för att utveckla olika teorier kring händelseförloppet. Något som är vedertaget i hela världen utom i Sverige. Här kallas det spekulation och är något mycket fult.
Men få mordgåtor, i verkligheten och i fiction-världen, hade lösts om man inte vågat sig på en del djärva teorier om händelseförloppet. Teorier som sedan på olika sätt kunnat prövas mot t ex vittnesmål eller faktiska spår och bevismaterial. Sedan ska ju varje teori värderas utifrån en trovärdighet. Alltså hänger teorins trovärdighet ihop med hur nära faktiska omständigheter man kan komma.
Så till de nya frågorna. Om chilenarna var i Stockholm vid den här tidpunkten - jag tror på de chilenska vittnesmålen - så var de där inte mer än ett par dygn före mordet.
Sannolikt sköttes den tidigare planläggningen av andra: här är öppet för allt från CIA-team till med CIA samarbetande svenska poliser eller militärer t ex.
Och visst handlade det om avlyssning. I CIA:s hemliga krig, skriven av Bob Woodward, Watergate-avslöjaren, beskrivs på vilken raffinerad nivå NSA:s avlyssning befann sig vid den här tidpunkten ( NSA=National Security Agency) med signalunderrättelser (SIGINT) över hela världen med hjälp av lyssnarposter, satelliter och högteknologi.
Olof Palme avlyssnades sannolikt ända sedan han blev medlare i kriget Iran - Irak 1985, och framförallt när han var på FN-jubileet i New York denna höst. Just då var den amerikanska vapenhandeln uppe i högvarv och här gällde det att täppa till alla läckor.
Woodward beskriver hur NSA:s lyssnarposter fanns placerade på ambassaderna över hela västvärlden.
På översta våningen i samma hus som Sheraton i Stockholm låg Kanadas ambassad - vet inte om det är så i dag - säkert med flera CIA-anställda medarbetare. Därifrån var det barnsligt enkelt att rikta in avlyssningen mot Palmes tjänsterum på Rosenbad. Rakt över takåsarna. Så teoretiskt kunde han avlyssnas därifrån.
En annan är att tjänsterummet var buggat - liksom lägenheten. Därtill ganska enkelt med telefoanavlyssning som inte Säpos städpatruller kunde hitta. En teknik är sändning utifrån som går in och hämtar upp ljud och tar det tillbaka till mottagaren. Det finnas alltså ingen sändare på avlyssningsstället. Helt omöjligt att avslöja.
Min teori är alltså att Palme stod under avlyssning på ett eller annat sätt. Därför hade gruppen kännedom om det förestående biobesöket.
Men inte bara det - de fick kännedom om vad Iraks ambassadör hade att säga när han vid lunchtid helt oanmäld dök upp hos Palme. Kanske var det detta som utlöste omedelbar aktion. (Palme vägrade avslöja vad som sagts men han var på ett fruktansvärt dåligt humör när han efter mötet träffade sina regerinskollegor på statsrådslunchen). Kanske var det redan beslutat att det skulle ske vid lämpligt tillfälle - kring den här tidpunkten. Och så kom det oväntade biobesöket vilket förenklade allt. Som i många sådana här fall spelar naturligtvis också slumpen in.
AL


Fler frågor och synpunkter från KN:
Jag tackar för svaren....
Men när det gäller avlyssningen så finns det än "enklare" förklaring....
SÄK hade en avlyssning på makarna Palmes telefon, det är standard...dom har det som en rutin om det skulle förekomma telefonhot eller annat. Men väljer man att tro på den förklaringen så finns det ett polisspår...eller ett SÄKspår...
Vad hade VG för erfarenhet av vapen?
Du skriver så här:"Vad jag menar är att det bland poliser, militärer, politiska extremister och Palme-hatare kan ha funnits personer som anlitades av olika skäl."
Om det var så att det var poliser som i egenskap av privatpersoner var inblandade i mordet......finns det inte då ett polisspår?
Du har med all säkerhet tröttnat på mig och mina frågor nu...men hoppas du svarar.

Hej!
Jag tvivlar på att Palme avlyssnades av SÄK mer eller mindre officiellt. Det hade han aldrig tillåtit själv, så då var det i så fall i lönndom. Fungerade det så då har du rätt, det var ju ändå enklare än att ta till NSA:s sofistikerade teknik. Avlyssning tror jag i alla fall förekom.
Jag menade att enskilda poliser, militärer, extremister kan ha varit kontaktpersoner i någon form. Men det innebär inte att det var en extremistgrupp inom poliskåren t ex som låg bakom. Det hade aldrig fungerat. Det finns allt för många hederliga och duktiga poliser som stoppat sådana planer i ett mycket tidigt skede.
Gunnarsson förnekar i förhören nästan all kännedom om vapen. Han medger att han vid ett tillfälle skjutit på skjutbana när han arbetade som väktare. Han skickade då också in ansökan om att få bära vapen, men svaret från länsstyrelsen var oerhört tufft: han ansågs som fullkomligt olämplig.
För en vän i Blekinge, f ö militär, skröt han om att han skulle få en magnum vid årsskiftet 85-86. Ingen vet om det blev så.
I ett senare skede av utredningen kom ett brev och ett fotografi från en tjej som varit tillsammans med Gunnarsson en längre tid. Det var en bild på Victor Gunnarsson stående med hörselskydd och båda händerna om just S&W magnum. På FBI.s pistolskyttebana i Los Angeles. Han hade skickat kortet för att i sedvanlig ordning skryta om sina äventyr. Han meddelade då att han sökt in till FBI. Men det blev det inget av.
Wingren har sett bilden liksom ett par av hans kollegor. Vi har gjort nästan allt för att få ut den - men det är omöjligt. Om ingen plockat bort bilden finns den alltså i Gunnarsson-materialet och skulle vara ett våldsamt starkt indicium mot honom.
Mycket av det du frågar om Hej igen!
Det du frågar om har jag ju på olika sätt belyst i mina artiklar. Men jag medger att det är så mycket att det kan bli svårt att få grepp om det hela. Allt baseras ju inte på vad jag tror, utan jag försöker belysa det hela från flera olika vinklar.. Sedan får man själv försöka bilda sig en uppfattning.
Jag tillhör definitivt inte de som tror på det s k polisspåret. Vad jag menar är att det bland poliser, militärer, politiska extremister och Palme-hatare kan ha funnits personer som anlitades av olika skäl - VG tillhörde kategorin extremister och Palme-hatare. Om det var fler än en svensk inblandad - polis eller inte - borde det på ett eller annat sätt spruckit efter alla dessa år. Därtill finns det 50 miljoner i tipspotten så nog borde någon ha pratat vid mun.
Kanada hade givetvis inte något med Palmemordet att göra. Men på deras ambassader i världen, liksom de flesta västerländska - sannolikt även svenska - fanns och finns personal som arbetar för CIA. Det är inte som jag påstår, det finns från andra betydligt kunnigare källor. Mitt exempel var bara taget för att visa hur enkelt det var att avlyssna Palme.
Du kan läsa om VG i min text så får du kanske en uppfattning om hans person. Då förstår du också att denne man kunde uppträda på många obegripliga sätt - men eftersom en av hans stora idoler var Kennedy, som han i sina skrifter betraktade som en med honom jämnställd (!) person, så var han säkert medveten om hur Oswald hade betett sig. Hans agerande efter mordet, antingen det nu var han som sköt eller att han befann sig i närheten,.ingick säkert inte i någon plan. Snara var det planlöst irrande som ledde honom till Saga - där han i caféet vägg i vägg höll till på sin fritid. Det här var hans revir.
Alibivittnena på Mon Cheri kunde inte prestera något alibi. De kunde inte fastställa något klockslag, sannolikt tog de också fel på dag. Det kan du också läsa om i mina VG-texter. Läs lite mera där så hittar du nog också svar på en del följdfrågor.
Hälsning Anders Leopold
 

Detta är en sida ur LEOPOLD REPORT 1.519.942 besök på våra sidor under 2003