Mordutredningen måste tas
upp på helt nya premisser!

Det är beklämmande att se vilken standard svensk polis håller sig med. Kommunikationsnivån är ju under all kritik, och inger inget större förtroende. Åtminston inte vid tillfället för mordet på Olof Palme.

Vad är orsaken till att så få vittnen har hörts, egentligen? Har man aldrig kommit på den smarta idén att s.a.s."börja om från scratch"? Obduktionsrapporten är väldigt klen och full av spekulationer.Bl.a. reagerar jag över att man ägnar så lite tid åt hur kroppen hanterats innan och efter ankomsten till sjukhuset. Hur mycket spår fördärvades av den smarta idén att öppna bröstkorgen?
Och varför bedömer man vid obduktionstillfället att gärningsmannen är närmare 1.80 ? Det står ingen exakt längd angiven på Palme, men vad jag vet så var han inte speciellt lång, eller? Och vad är orsaken till att ingen såg fru Palmes märken på ryggen? Det borde ha kunnat säga något om avstånd, ammunition, kroppshållning etc. Har man överhuvudtaget brytt sig om att spara prover och materiel som med dagens testning och analysmöjligheter kanske skulle kunna ge resultat?
Vi måste kräva att utredningen tas upp på nya premisser, och kanske med hjälp utifrån. Vi kan inte försvara att mordet på vår statsminister kan förbli ouppklarat.
Det finns allt för många frågor som hänger i luften, vilket inte kan anses bra för rikets säkerhet.
Marianne Berséus
Detta är en sida ur LEOPOLD REPORT 1.519.942 b esök på våra sidor 2003