Hej igen,

Läst en hel del om Palmemordet på olika hemsidor. Vad som slår mig är att
ingen har sett Christer Pettersson hålla i något vapen vid tillfället för
mordet. Däremot har Lisbeth Palme identifierat honom på mordplatsen. Från
bandupptagningen i ambulansen säger ambulanspersonalen "två skott i
bröstet". Vad kan man dra för slutsater av detta?

a/ Pettersson stod vid Dekorima, förvirrad av sprit och narkotika. Klart han
sticker iväg när det smäller

b/ Om Palme är skjuten i bröstet måste Lisbeth a/ sett pistolen b/ sett
Petersson c/ sett Pettersson utföra dådet

c/ Eftersom obduktionen är hemligstämplad så kan man inte få reda på
/ingångshål för skotten /utgångshål för skotten c/ vinklar för in/utgångshål

d/ de kulor som "lags" ut stämmer säkert med en Magnum.357 men min
uppfattning är att man skutit med annat vapen på distans, dvs på ett sådant
avstånd så Lisbeth inte sett mördaren , men sett Petterson och kopplat honom
till dådet.

e/ Lisbeth´s kommenterar smällarna med "barnen kastar smällare" En Magnum
..357 som avlossas bakom ryggen gör att man nästan skiter på sig av skräck.
Har själv provat i USA, hörselskydd rekommenderas.

f/ Om man antar att skotten kom framifrån, så kommer ekot från Dekorima
hållet, dessutom förstärkt av husets konstruktion/vinkel vid fönsterlisten.
Därav Listbeth kommentar om smällare.

Min uppfattning är att mördaren kom emot Palme, eller sköt från en fast
position.

Bästa hälsningar,
Dina egna kommentarer skulle uppskattas,
Claes/Helsingborg


Du, låt oss en gång för alla helt avfärda påståendena om att Olof Palme sköts i bröstet. Det är en myt, skapad av några stollar som vill få Lisbet Palme att framstå som sin makes baneman. Lika vansinnigt som påståendet att Mårten stod bakom och sköt med en startpistol medan Lisbet samtidigt avlossade ett finkalibrigt vapen i bröstet på Olof - lika vansinnigt är det att påstå att Olof blev skjuten i bröstet.
Lars Krantz & Co, som hävdar detta, försöker få till en enastående familjekonspiration som grenar ut sig i både parti och regering.
OK, av någon anledning får vi inte läsa hela obduktionsprotokollet. men det saknar betydelse. Personer som inte på något sätt skulle kunna ha deltagit i någon sorts konspiration - skickliga yrkesmän på Bundeskriminalamt i Wiesbaden och på Statens kriminaltekniska laboratorium (SKL) lämnar samma rapport oberoende av varandra.
Så låt oss lita på dessa uppgifter i stället för att försöka konstruera något med hjälp av vildsinta fantasiprodukter.
Den 23 april meddelar Bundeskriminalamts laboratorium som undersökt makarna Palmes kläder:
Mördaren har skjutit på 10 - 30 cm håll ett skott i ryggen på Palme som gått in genom ryggsömmen. Kulan som gått in i Lisbets kappa och snuddat hennes rygg avlossades på mellan 70 och 100 cm.
På SKL gör man samma avståndsbedömning.
Uppgifterna i det rättsmedicinska utlåtande som offentliggjordes finns det ingen anledning att betvivla. Här kan du läsa mer om detta sedan ytterligare material offentliggjorts.
Några kommentarer till:
a) Nej, Pettersson stod inte vid Dekorima. Mördarens klädsel stämmer inte ett ögonblick in på honom.
b) Lisbet såg varken pistolen/revolvern eller Pettersson. Hon såg däremot kvittnet Björkman och mördaren bakifrån när han försvann in på Tunnelgatan. Vad Lisbet såg eller inte såg analyseras här av vittnespsykologen Astrid Holgersson.
c) Hur mycket än Krantz & Co anstränger sig för att misstänkliggöra obducenterna på Statens rättsläkarstation i Solna så går det inte att göra troligt att dessa tre högt meriterade personer skulle ha sammangaddat sig och fixat ett falskt boduktionsprotokollet. det är en hårresande beskyllning. Överläkare Milan Valverius, tf professorn Kari Ormstad och docenten Jovan Rajs konstaterar enstämmigt efter sju timmars obduktion att kulan har träffat mitt i ryggen, precis mellan skulderbladen. De fastslår att den har gått in 140 cm ovanför en linje genom högra hälen och har lämnat kroppen genom bröstet 136 - 138 cm ovanför samma linje. Alltså går kulan genom kroppen något uppifrån och neråt. Jag, som är 186 cm lång, skulle kunna ha avlossat skottet med armen böjd något neråt. Det kan kanske säga något om mördarens längd.
d) Som sagt ovan, du kan helt lita på att skotten avlossades på det nämnda avståndet.
e) Det finns ett tio-tal olika vapen att välja på med den här kalibern, alltså även pistoler. Det är mycket sannolikt, för att inte säga i det närmaste solklart, att skotten avlossatsmed någon form av ljuddämpare. Ingen har uppfattat smällarna somn särskilt våldsamma.
Nej, Claes. Fortsätt att intressera dig för mordet och dra dina slutsatser. Det som redan sagt om skottenbakifrån kan förstärkas av flera vittnesmål om att mördaren kom upp bakifrån eller snett från sidan. men inte framifrån.
Hälsning
Anders Leopold 

Detta är en sida ur LEOPOLD REPORT 1.519.942 besök på våra sidor 2003