Här går du vidare till de andra debattsidorna
DEBATTSIDAN 1 -DEBATTSIDAN 2 -

Vi får aldrig veta sanningen!
Varför springer alla jävlar som katter kring het gröt ?
Antingen är det losers som Christer Pettersson eller om möjligt den mer klumpige 33-åringen Victor Gunnarsson som man vill sätta åt.
Okej sannolikheten att det skulle kunna vara någon av dem är 25-35%.
Vi får aldrig veta om det är poliser, kurder, eller dessa ovannämnda knäppgökar eller någon annan.
Varför är jag så pessimistisk ?
Jo, om det är en grupp blir det lynchstämning och krav på stränga straff samt risk för upptrappat politisk våld.
Är det en person som CP kommer den svenska rikskriminalen, ordningspolisen, ett flertal justiesministrar och höga jurister att få skämmas därför att en simpel alkis har lurat Sverige i snart 14 år!
Lägg ner den här utredningen den har kostat (ja det kanske har överskridit) 1 miljard kr!!
Tänk vad mycket bra man skulle kunna göra för dessa pengar:
- Ökat bistånd
- Mera pengar till skola och vård.
Allt detta som Olof Palme ville satsa på.
Så jag vädjar till justieminister Laila Freivalds och statsminister Göran Persson:
"Jag vet att Palme var er guru låt honom nu få frid!"
Undertecknat
Björn Thunberg en ung man som vuxit upp med det här.
PS.
Om ni inte vill lägga ner så satsa då för tusan lika mycket poliser på vanliga mord.
Ex:
Olle Nordh , mordet i Härnösand 1988,
Eva Carlsson (mord i Kramfors i början på 80-talet)
Förtjänar inte deras anhöriga lika mycket hjälp som Lisbet Palme med sina tre söner?
DS.
Björn

 

UTRED OMSTÄNDIGHETERNA KRING
VICTOR GUNNARSSONS DÖD

Hej Anders!

I förra veckan blev jag väldigt glad då jag stötte på din nättidning i ett sök på namnet Victor Gunnarsson. Hade bara flyktigt hört ditt namn nämnas av en journalist, men placerade det då bland Sven Anér et consortes. Men det var fel! Du är den förste jag stött på som ger en beskrivning av Palmemordet på samma sätt som jag kommit fram till under åren. Inte bara att VG var den som höll i mordvapnet utan också att det var en avancerad konspiration som låg bakom.

Victor Gunnarsson vid förtals-
rättegången mot tidningen Arbetet.
Foto: Olle Karud

VG var egentligen bara en reserv som lotten kom att falla på genom att paret Palme gick en annan väg från Grand än den konspirationen räknat med som den mest sannolika återvägen.

EN AMATÖR FICK AGERA

Ett starkt bevis för detta är att VG stod på plats i Dekorimahörnet flera minuter innan paret Palme kom. Och att det kvinnliga vittnet, som stod i fönsterbalkongen på västra sidan av Sveavägen, såg att paret Palme ensamma, utan att någon följde efter, korsade Sveavägen österut. Därigenom blev det en amatör som fick utföra mordet. De professionella gick på Grandsidan, troligen två stycken, kanske de två chilenarna du beskriver. De hade två troliga flyktbilar i spel på deras sida medan den egensinnige besserwissern VG avstod från den som väntade honom vid Snickarbacken.
Min konspirationsteori omfattar en större ohelig allians med även PKK och Irak inblandade. Det finns mycket starka skäl för detta. Men vi kan vänta med detta så länge.

SKJUTEN I PASSIONSDRAMA

Victor Gunnarsson blev skjuten i USA av en polisman i något som beskrevs som ett passionsdrama .
Att undanröja den som utfört konspirationsmord på statschef för att dölja spår till den bakomliggande organisationen är en känd och praktiserad metod. Att den språksamme 33-åringen icke undanröjdes tidigare efter mordet kan förklaras av att han avfördes från vidare utredning i maj 1986 av KG Svensson och därmed blev ofarlig den vägen. Vidare visade han att han kunde hålla tätt, även vid pressade förhör. Ofta gick han kittlande nära, drev, som han själv uttryckte det, med förhörsledarna och avslöjade inga bevis trots trängtan att beskriva sitt, som han själv uppfattade, heroiska dåd i sina skrifter. Han kunde ju inte ange sig själv.

RISK FÖR LÄCKOR

Men, hans behov av att för världen berätta sin roll som frälsare kunde ju kunde kanske med tiden ge upphov till läckor. Kanske han kunde ha sagt något till nära förtrogna i USA och som de uppfattade mer som virrigt munväder och inte fört vidare. Eller i några efterlämnade papper som kunde publiceras efter hans bortgång. Detta borde undersökas.
Kanske hade judaspenningarna tagit slut och han börjat pressa på en större utdelning för sitt historiska värv. Kanske konspirationen började uppfatta honom som en risk och därför beslöt att det nu blivit dags att undanröja honom. S.k. passionsdrama kunde vara en lämplig iscensättning som, om förövaren blev gripen, kunde ge denne ett lindrigare straff. Och dessutom bli en förklaring som inte röjde den verkliga orsaken.
En intressant komponent är att det var en polisman som blev gripen för mordet på 33-åringen. Och inte vilken polis som helst utan en som hörde till en mer speciell polisorganisation.

HADE MÖRDAREN ANKNYTNING TILL CIA?

Det borde utredas om denne polisman hade anknytning till någon gren av CIA, scientologerna eller ITT. Det var ju bevisat att VG hade haft kontakter med åtminstone de två senare organisationerna, bland andra Palmehatande dito, tiden före mordet på Olof Palme. I VG:s anteckningar fanns ju "Charles ITT" som dagarna före mordet eftersökt en villig Palmemördare mot 2 miljoner kronor i ersättning. Och scientologernas ledare hade tidigare gjort det beryktade uttalandet att Palme borde röjas ur vägen. Själv hade VG skrutit med sina CIA-kontakter, vilka ej blev bevisade.
Att svenskt rätts- och polisväsen skulle vara intresserade av detta är närmast en utopi med tanke på dessas famösa fixering vid Christer Pettersson, som ju är omöjlig som den aktuelle attentatsmannen. Här måste andra krafter till. Vilka?
USA:s rättsapparat är nog av förklarliga skäl inte att räkna med. En tänkbar väg vore att intressera en skicklig undersökande journalist i USA som kunde djupdyka i detta på plats.
Kan Anders Leopold med sina kontakter åstadkomma detta?
Vänlig hälsning
Niilo Havu
Vad tycker du?

Detta är en sida ur LEOPOLD REPORT Besökare varje månad från ca 50 länder