OLOF PALME - NY BOK LITTERATUR LEOPOLD REPORT

SVEN ANÉRS PALME-SCOOP ÄR EN
JOURNALISTISK TAVLA

 
Journalisten och författaren Sven Anér har nu gett ut ännu en bok om mordet på Olof Palme (1999). Samma patos som tidigare. Riklig dokumentation. I sin ilska över att massmedia inte hakar på hans teorier och slutsatser, hans tolkningar och direkta anklagelser - skriver han "Dominoeffekten".
Ingen ska någonsin tvivla på Sven Anérs engagemang i jakten på Olof Palmes mördare; hans uppsåt är att försöka visa att en polisiär konspiration låg bakom mordet.
Men han läser sina protokoll som fan läser bibeln. Och när han tolkar utsagor till förmån för det s k polisspåret - då begår han ett grovt journalistiskt övertramp. Desperation? Förvirring? Eller vad?Av Anders Leopold
 Boken bygger på två avslöjanden - som vore sensationella om de höll:
1) Av en slump får han ut ett konfrontationsprotokoll där Lisbet Palme den 17 mars 1986 - alltså drygt två veckor efter mordet - vid en konfrontation med den då anhållne 33-åringen Victor Gunnarsson "pekar ut" en helt annan person i gruppen - mycket lik den s k "fantombilden" . Anér påstår nu att detta protokoll gömts undan av polisen - alltså den polis han anser ligger bakom mordet. Och om det verkligen var ett utpekande - då är inte bara skandalen monumental utan Lisbet Palmes utpekande av Christer Pettersson helt värdelöst.
2) F d DN-journalisten Olle Alsén har under ett antal år försett Palmegruppen och sittande Palmekommission med uppgifter som han inhämtat i förtroende från sina kolleger. Bla från undertecknad. Jag avstår i det här sammanhanget från att förstärka Sven Anérs beskrivning av Alséns handlande som en "oerhörd förlöpning".
Anérs skickliga grävande leder till att han får ut alla Alsénhandlingarna - cirka 300 sidor. Och vad hittar han där? Jo, en minnesanteckning gjord av Alsén efter ett förtroligt samtal med Sveriges Radios utomordentlige "Efter 12-redaktör" i Norrköping, Hans-Göran Björk.
Det handlar om Björks långa intervju med Lisbet Palme.
Anteckningen: "Palmes försökte få livvakter på mordkvällen, gick ej utan förhandsbegäran..."
DET DOLDA PROTOKOLLET
Vi tar det nu från början. Sven Anér anklagar f d biträdande spaningsedaren Ingemar Krusell, som fanatiskt jagat Christer Pettersson fram till sin pension för ett par år sedan, för att ha gömt undan det nämnda protokollet.
Här är jag delvis beredd att hålla med Anér, Krusell var kabapel till en sådan åtgärd. Inte gömma undan - men förtiga dess existens. Det ledde ju till att detta konfrontationsprotokoll inte togs med i Christer Pettersson-utredningen - en förundersökning som Krusell sammanställde - och därmed inte heller i rättegången. Krusell förstärker detta genom att skriva i sin bok "Palmemordets nakna fakta":
De (Lisbet och Mårten inför 33-åringen) pekade inte heller ut någon annan person i konfrontationsgruppen.
Detta är en ren lögn! dundrar Anér.

Läs protokollet här intill i sin helhet!

Tyvärr, Sven Anér. Hon väljer den av de åtta som är mest lik gärningsmannen. Det är inget utpekande.
Jag vill än en gång poängtera att jag står bakom Anérs fördömmande av Ingermar Krusells agerande. Det är så allvarligt att det borde kallas tjänstefel.
I tio år jagar man i stort sett bara på ett spår - Christer Pettersson. Allt är tillåtet - men att undanhålla ett dokument som kanske inneburit att Pettersson redan i inledningsskedet släppts då Lisbet Palmes vittnesmål varit värdelöst - det är brottsligt.
Dock måste frågan drivas till sin spets - är det ett utpekande?
Detta hemligstämplade protokoll har funnits i min ägo sedan 1992. Jag har nästan allt material som berör den s k 33-åringen, Victor Gunnarsson. Eftersom det inte är ett utpekande har det inte heller varit särskilt betydelsefullt. Därtill ändrar sig Lisbet Palme en vecka senare:
1986-03-25 vid samtal med Holmér:
Gärningsmannen har stirrande blick, - ljus blick - kindknotorna är liksom bulliga - vit överläpp - kort hals - uppdragna axlar - ett kompakt utseende.
Ingenting liknar längre nr 9 i konfrontationsgruppen. Hon tillägger också att gärningsmannen hade ett kraftigare, fylligare ansikte än "fantombilden" - och därmed också Lennart.
Så jag gör ingen affär av detta. Det fanns säkert hederliga poliser som inte heller gjorde det. Detta var en konfrontation kopplad till 33-åringen - det hade inget med Pettersson att göra. Så tänkte vi nog då, men Krusell visste säkert bättre.
Och det är där detta stannat. I Gunnarsson-pärmarna - som rimligen snart borde dammas av. Jag har också det hemligstämplade konfrontationsförhöret med Mårten Palme, som inte Anér fått ut. Jag kan berätta för Anér, som givetvis även här anar argan list, att Mårtens konfrontationsförhör saknar minsta antydan till utpekande åt något håll. Ja, han är t o m direkt ovillig att tycka någonting om personerna som visar upp sig.
Jag vill här påpeka en viktig detalj när det gäller konfrontationen med Lisbet. Det första hon säger är: Jag upplevde inte att han hade mustasch. Därmed väljer hon genast bort tre av de åtta, en av dem är Gunnarsson. På 17 dagar har den mustasch han hade rakat bort morddagen vuxit ut igen. Vad är det Lisbet säger till Holmér? Vit överläpp. Det normala resultatet av en bortrakad mustasch som funnits länge.
ETT DIREKT UTPEKANDE?

Anér skriver alltså att det handlar om ett direkt utpekande.
Tolka det då så här:
Anér skriver: Vad säger konfrontationsförhöret, till att börja med? Jo, att Lisbet Palme mycket klart och tydligt pekar ut "nian " (här korrigeras i fortsättningen Anérs felstavning av Lisbets namn - utan h).
Ur förhöret
K:-Någon minnesbild antingen från kvällen eller från något tidigare tillfälle?
P:-Nian.
Men det är väl inget utpekande. Det är i inledningen en precisering av en minnesbild. Nian är den person som påminner henne mest om gärningsmannen.Hon har dessa åtta att välja mellan. Detta förstärks senare.
K:-Nummer 9 tycks då i kroppsbyggnad och längd stämma något så när.
P:-Ja, han har mera hals men det är nog nummer 9 egentligen som...
Märk här att Lisbet Palme inte är helt nöjd, hon anser att Lennart har mera hals än gärningsmannen som försvann in på Tunnnelgatan. Flera vittnen säger att han nästan saknade hals - den uppfällda kapuschongen ger den effekten bakifrån.
Sven Anér tvekar inte att haka på. Lisbet avbryts, vad hade hon tänkt säga?
Anér:-... som jag såg på Tunnelgatan, är det det hon är på väg att säga?
Nej, det framgår tydligt av fortsättningen:
K:-Det är den som påminner mest om mannen som du såg springa upp Tunnelgatan alltså.
P:-Ja.
Det är det hon försöker säga när hon avbryts: ... det är nog nummer 9 egentligen som... påminner om mannen jag såg springa upp på Tunnelgatan alltså.
Sjöblom tolkar henne rätt och hon bekräftar detta.
"Påminner om" är ingen identifikation av den misstänkte gärningsmannen. Alltså inget utpekande.
Och så avslutningen:
K:-Ska vi avbryta eller ska vi se på gruppen längre?
P:-Ja dom här kan jag bara tycka nummer 9.
Om Sven Anér lägger till det ord som saknas i den här meningen så är saken helt klar - men det vill han inte.
P:- Ja av dom här kan jag bara tycka nummer 9.
Av dom här. Så är det, Sven Anér. Om hon haft fler att välja på så kanske...

"FÖRVÄGRADES LIVVAKTER"

Och så den fatala tolkningen av Lisbet Palmes samtal med radions Hans-Göran Björk.
Olle Alsén skriver ner en minnesanteckning efter det förtroliga mötet med Björk:
Palmes försökte få livvakter på mordkvällen, gick ej utan förhandsbegäran eftersom tre bodde i Nynäshamn, Nykvarn och Södertälje. Lisbet var skeptisk mot polisen men ville alltid ha livvakter, fick ofta ej tills med Olof.
Sven Anér för fram Alséns minnesanteckning kritiklöst. Han blir i det närmaste vild. Här har alla från början slagit fast att Olof Palme inte ville ha några livvakter när han rörde sig inom "den fredade zonen". Och nu detta!
Sven Anér skriver:
Jag inser efter någon minut vidden av dessa båda inledande meningar: de ville ju inte ha livvakt den här biokvällen, har det ju alltid sagts! Nu säger Lisbet Palme exakt motsatsen, varefter min ryggmärgsreflexion förstås blir: hade mordet kunnat förhindras om paret Palme beviljats livakter? Eller hade i varje fall gärningsmannen kunnat gripas?
Sven Anér använder nu denna uppgift för att ytterligare förstärka teorin om polisspåret. Han redovisar förhörsprotokoll med Lisbet Palme, ingenstans nämns ens detta oerhörda att "de förvägrats livvakt". Vad är det polisen försöker dölja?
Nu lämnar Anér dessa uppgifter till massmedia. Han möts av "gnistrande entusiasm från tjänstgörande nyhetschefer, en entusiasmsom snabbt falnat då idéerna och artikeltexterna nått chefredaktörsrummen. Det är oerhört kusligt och underligt. Aldrig några dementier utan bara "du, jag tror vi vilar på hanen" och liknande prat.
Radio, TV tidningar - alla får nu ta del av "den dramatiska nya vändningen i livvaktsärendet."
Det här är inte roligt att skriva - det kommer att göra Sven Anér mycket illa. Han är en grävande reporter av högsta klass - men ibland gräver han inte djupare än det passar honom.
Ett enda telefonsamtal till Hans-Göran Björk i Norrköping hade räddat honom - men då kanske inte den här boken hade skrivits och de som jagar i polisspåret missat en godbit.
Det Björk berättade för Olle Alsén som Olle Alsén skrev ner och skickade till Palmegruppen och Palmekommissionen och som Sven Anér, efter att ha fått ut den fullständiga Alsén-handlingen, vill göra till årets Palme-scoop är helt fel.
Jag gjorde det Sven Anér av någon obegriplig anledning avstod ifrån: ringde Hans-Göran Björk. Han säger till mig:
-Alsén har fullständigt missuppfattat mina uppgifter. Vid mina samtal med Lisbet Palme /sju-åtta timmar före radiointervjuerna/ berättade hon rent allmänt att de hade besvär med livvakternas tjänstgöring då de bodde långt bort från Stockholm.
-Därför avstod de från att kalla in dem när de skulle göra korta ärenden ute på stan, köpa korv t ex.
-När de därför mordkvällen beslöt att gå på bio insåg de att de inte skulle hinna få någon livvakt OCH DÄRFÖR GJORDE DE SOM VANLIGT, STRUNTADE I ATT KONTAKTA DEM.
De förvägrades alltså inte livvakt mordkvällen.
Hans-Göran Björk är mycket upprörd över att Olle Alsén fört hans förtroliga uppgifter vidare. Och han är minst lika upprörd över att dessa uppgifter inte stämmer och dessutom i tredje hand används av en annan journalist vars syfte är att göra det s k polisspåret trovärdigt - utan att först kolla källan.
Min förhoppning är att detta enkla journalistiska avslöjande av Sven Anérs trovärdighet när det gäller polisspåret medför att detsamma förpassas till samma sopcontainer som Pettersson-spåret.
Anders Leopold
Åter till sammandraget

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Protokoll fört över konfrontation hållen 19860317 med början klockan 11.15. Konfrontationsledare krinsp Christer H Sjöblom. Närvarande är krinsp Börje Wingren och advokat Gunnar Falk.

Konfrontationsgruppen bestående av åtta personer förevisas för Lisbeth Palme.
K= Konfrontationsledaren.
P= Palme Lisbeth (ska stavas utan h)
K: Då ska du alltså uttala dig om du känner igen någon av dom här personerna på något sätt, från något sammanhang. Dom står alltså på andra sidan och ser alltså inte in hit på något sätt. Dom kommer att gå runt här. Var och en kommer att gå runt och ställa sig framför spegeln ett ögonblick. Du får gärna kommentera allt eftersom om det är någonting som, något speciellt du reagerar över. Är det någon av dom här personerna som på något sätt väcker minnesbilder från något sammanhang?
P: Jag upplevde ju inte att han hade mustasch. Dom har dåliga skor så dom går inte som dom...
K: Alla har likadana tofflor.
P: Ja just det...
K: Någon minnesbild antingen från kvällen eller från något tidigare tillfälle?
P: Nian.
K: Nummer 9 alltså. På vilket sätt?
P: .... dom har ju inte så mycket skägg och mustascher men jag tycker inte, inte 5 heller, 5 ser så lös ut. Han hade så uppdraget axlar och rörde sig på något sätt men det är klart det var ju uppjagat.
K: Det är ingen som du reagerar mer för än någon annan egentligen. Nummer 5 och nummer 9 för att dom inte hade så mycket skägg och mustasch.
P: Åttan sa jag också, dom har inte det men nian är stroleksmässigt tycker jag mest.
K: Nummer 9 tycks då i kroppsbyggnad och längd stämma något så när.
P: Ja, han har mera hals men det är nog nummer 9 egentligen som...
K: Det är den som påminner mest om mannen som du såg springa upp Tunnelgatan alltså?
P: Ja.
K: Ska vi avbryta eller ska vi se på gruppen längre?
P: Ja dom här kan jag bara tycka nummer 9.
K: Ska vi avbryta då klockan 11.25
Stockholm som ovan
Christer H Sjöblom
krinsp